Vil forsvare Norge mot dataangrep

NSM foreslår nasjonalt kybersenter.

19. jan. 2010 - 08:30

Det bør opprettes et nasjonalt kybersenter for å forsvare Norge mot dataangrep. Det foreslår Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM overleverte mandag et utkast til en nasjonal strategi for kybersikkerhet til forsvarsminister Grete Faremo og justisminister Knut Storberget.

- Trusselbildet på nett er de siste årene endret og forverret. IT-angrep benyttes stadig oftere i konflikter og moderne krigføring, som da Estland og Georgi ble rammet av hackerangrep i henholdsvis 2007 og 2008, sier Faremo i en pressemelding.

Betydningen internett har fått i det moderne samfunnet kan ikke undervurderes. Angrep over nett kan i dag lamme strømforsyning, industri og andre samfunnskritiske funksjoner, heter det i strategidokumentet (PDF).

Kriminaliteten på internett er i sterk vekst, og i Norge har både Forsvaret, store virksomheter, tjenesteleverandører og toppledere i offentlig og privat virksomhet vært rammet av alvorlige dataangrep.

Bare i fjor avdekket sikkerhetsmyndighetene 4795 hendelser i form av IT-angrep og virusinnbrudd, mens det hver måned nå avdekkes tre tusen infiserte norske IP-adresser, skriver Aftenposten.

Omfattende og svært sofistikerte hackerangrep har den siste tiden også rammet store internasjonale selskaper, som Google og Adobe.

Norske myndigheter har i dag ikke tilstrekkelig oversikt og forståelse for den alvorlige situasjonen samfunnet står ovenfor, og det er for dårlig samordning på tvers av sektorer, mener NSM.

Dessuten påpeker organet at evnen til å oppdager, varsle om og håndtere dataangrep er sterkt varierende.

- I vårt forslag til strategi for cybersikkerhet legges det blant annet opp til at samordningen mellom ulike sektorer og virksomheter må styrkes, og at virksomheter og enkeltpersoner må bevisstgjøres om sikkerhet på nett. Evnen til å oppdage og varsle om angrep må også videreutvikles, sier NSM-direktør Kjetil Nilsen til NTB.

I strategidokumentet foreslås til sammen 22 tiltak som skal styrke landets evne til å forebygge og håndtere alvorlige IT-hendelser.

Noen av de viktigste målene med strategien sammenfattes slik:

  • Det bør etablereres en felles situasjonsoversikt og forståelse.
  • Robuste og sikre IT-systemer bør bygges og opprettholdes.
  • Det bør satses på bevisstgjøring og påvirkning.
  • Evnen til å oppdage, varsle og håndtere IT-hendelser må styrkes.
  • Alvorlige IT-hendelser skal bekjempes og etterforskes.
  • Samordning av kybersikkerhetsarbeidet må styrkes.

NSM understreker i dokumentet at rettsikkerhet og personvern må veie tungt ved utvikling av tilhørende regelverk.

- Lett å skjule seg

- Det er for lett å begå kriminalitet på internett i dag. Det er lett å skjule seg, og vanskelig å bli tatt. Derfor er det så viktig å styrke kompetansen og evnen til å etterforske og bekjempe kriminalitet på nett, sier justisminister Knut Storberget i en pressemelding.

I henhold til strategiforslaget skal det nasjonale kybersenteret bli underlagt NSM som en videreutvikling av avdelingen NorCert, i nært samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste og etterretningstjenesten.

Utkastet skal nå behandles av Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet før regjeringen tar stilling til den videre prosessen.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.