Vil gi deg Internett i lomma

Motorola og Psion har offentliggjort en allianse for å utvikle bærbare trådløse enheter som bokstavelig talt gir deg Internett i lomma. De første produktene blir lansert i løpet av første halvår 2001.

Motorola og Psion har offentliggjort en allianse for å utvikle bærbare trådløse enheter som bokstavelig talt gir deg Internett i lomma. De første produktene blir lansert i løpet av første halvår 2001.

(Bildet viser apparater som Psion hadde under utvikling per desember 1999.)

Alliansen karakteriseres som et utviklingssamarbeid. Ifølge den offisielle kunngjøringen er målet å lage en rekke mobile enheter for internettilgang. Den teknologiske plattformen for disse enhetene skal være "neste generasjons Symbian-teknologi". De skal være trådløse og skal kunne brukes i "mobile nettverk i Europa, Nord-Amerika, Asia og andre verdensmarkeder".

Det heter videre at en felles utviklergruppe er fullbemannet og at arbeidet med det første produktet er godt i gang.

- Selskapene ser for seg en global lansering av dette produktet innen første halvdel av 2001. Produktet vil ha integrerte egenskaper for tale og data, og er konstruert slik at brukeren skal kunne ha Internett i lomma.

Avtalen åpner for at partnerne hver for seg kan lage tilsvarende allianser med andre. Produktene skal markedsføres separat, men vil bære logoene til både Psion og Motorola.

Knut Salvesen i InCom representerer Psion i Norge. Da digi.no spør om hva slags Internett-forbindelse det er snakk om, sier han at han skal til England i morgen for å orienteres nærmere om samarbeidet med Motorola.

- Jeg har ikke fått noen indikasjoner ennå om hva man tenker seg. Psion har i alle år vært sterkt engasjert i Bluetooth, mens Motorola har markert seg innen WAP.
Bluetooth er et trådløst og selvkonfigurerende nettverk med en rekkevidde på ti meter, beregnet på å erstatte ledninger når utstyr skal koples til hverandre. Teknologien kan også brukes til å gi nettilknytning for ulike typer terminaler i mindre lokaler.


Da alliansen ble presentert i London, sa Psion-sjef David Levin at produktene ville tilby full web-funksjonalitet.

Psion er kjent for et grensesnitt basert på trykkfølsom skjerm. Den varslede integreringen av tale og data reiser spørsmålet om hvor langt tale vil inngå i selve grensesnittet. Når han svarte på slike spørsmål, ordla Levin seg på en måte som ikke utelukker at apparatet kan forstå bestemte talte-kommandoer, samtidig som han advarte at full talegjenkjenning ikke ville være tilgjengelig på denne typen apparater de nærmeste årene, blant annet fordi de aktuelle prosessorene ikke er sterke nok.

Les mer om Psion:
Ericsson bekrefter forpliktelse overfor Symbian
Lett mobil-løsning som varer en drøy arbeidsdag
Velutstyrt lommedatamaskin fra Psion
Mini-bærbar med 100 prosent Java

Les mer om Bluetooth:
Bluetooth-alliansen kan sprekke
Frost & Sullivan: - Bluetooth går til himmels
Microsoft inn i Bluetooth
Neste generasjon Internett i tredje generasjon mobil
Bluetooth 1.0 er klar - gir trådløse nett for tale og data
80 prosent skal over på bærbar PC hos Intel

Til toppen