Vil gi helse over Internett til de mest trengende

Gro Harlem Brundtland og George Soros forener nå kreftene for bringe livsviktig informasjon ut de aller fattigste.

Hele verden skal nå få nyte godt av den helseinformasjonen som finnes tilgjengelig på Internett. FN`s helseorgansisajon WHO og George Soros via sitt Soros-Foundation går nå sammen for å tilby også de fattigste landene tilgang på livsviktig informasjon.

Sammen med en rekke andre private og offentlige partnere vil de samarbeide i et pilotprosjekt som er en del av FN`s større "Health InterNetwork" program. Dette programmet tar sikte på å bedre den globale helsesituasjonen gjennom informasjon over Internett.

Basert på erfaringene etter et års prøvedrift, tar partnerne sikte på å rulle ut rimelig og oppdatert helseinformasjon til medisinske klinikker og forskningsinstitusjoner i utviklingsland over hele verden, i løpet av en fem års periode. Etter to år er det målsettingen at 30 - 40 land skal være tilknyttet opplegget.

- Verdifull forskning utføres i de rikere landene mens forskere andre steder hemmes av at denne informasjonen er vanskelig tilgjengelig, sier Gro Harlem Brundtland, generalsekretær i WHO, i en pressemelding.

- Dersom forskere i disse landene kan lese de samme journalene, lete i de samme databasene, delta i diskusjonsgrupper og konkurrere om de samme stipendene som deres kollegaer fra rikere land vil dette bidra til å heve resultatene på den forskningen som utføres, fortsetter hun.

Målsettingen er at denne interaksjonen skal bidra til forenkle prosessen med å finne frem til løsninger på helseproblemer i utviklingslandene, eksempelvis Malaria, dødelige barnesykdommer og resultater av mangelfull eller feil ernæring.

I pilotfasen vil land som Armenia, Ghana. Mali, Mozambique, Mongolia, Uganda, Tanzania og Usbekistan få koblet sine forskere, lærere og studenter opp på Internett.

- Gjennom stiftelsen har vi også tidligere bidratt til å bygge ned den digitale avgrunnen mellom rike og mindre rike nasjoner. Det digitale skillet mellom nasjoner når det gjelder informasjon er et nytt problem som krever nye løsninger. Ved å forene krefter med WHO og de andre partnerne kan vi oppnå løsninger som ingen av oss kunne få til alene, sier George Soros i pressemeldingen.

Til toppen