Vil gi norske bokhandlere ny gnist på Internett

25 universitetsbokhandler samler seg nå om felles satsing på Internett: Gnist.no.

25 universitetsbokhandler samler seg nå om felles satsing på Internett: Gnist.no.

Bak satsingen på den nye fagbokhandelen står studentsamskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim, med 25 norske universitetsbokhandler i ryggen. Gnist.no vil etter hvert ta over nettbokhandlene Akademika, Studia og Tapir.

Gnist.no overtar den eksisterende kundemassen til de tre nettbokhandlene og planlegger at dette til sammen skal gjøre nysatsingen til det dominerende tilbudet på fagbøker både på og utenfor universitetet.

Samtidig med lansering av den nye nettbokhandelen, skifter Tapir og Akademika navn til henholdsvis Gnist.Tapir og Gnist.Akademika. Dermed samler fagbokhandlene seg under ett felles navn for å bygge én sterk merkevare.

I en pressemelding forteller den nye fagbokhandelen at omprofileringen er et viktig ledd i å møte nye behov som følger med kunnskapssamfunnet.

Gnist.no skal skille seg ut ved høy grad av spesialisering og et nært samarbeid med landets tyngste og mest erfarne fagbokmiljø.

Studenter og andre som ønsker faglitteratur får nå tilgang på hele lagerbeholdningen til 25 fagbokhandler og en varekatalog på mer enn 1 million titler.

Inspirasjon, kreativitet, tenning, kraft og opplysning er noen av de assosiasjonene som ligger bak navnet på den nye fagbokhandelen. Intensjonen er å være den ledende aktøren innenfor dette markedet.

Posisjonen på universitet er allerede etablert, og i neste omgang vil gnist.no bevege seg mer aktivt ut mot næringsliv og ulike profesjonelle miljøer, heter det i pressemeldingen.

Til toppen