Vil gi småbedrifter stordriftsfordeler

IBM, Telenor og Telecomputing går sammen om IT-tjenester som skal gi små bedrifter stordriftsfordeler.

IBM, Telenor og Telecomputing går sammen om IT-tjenester som skal gi små bedrifter stordriftsfordeler.

Tre store IT-aktører i Norge har etablert tjenestepakken SMART, som de mener vil føre til store besparelser for små og mellomstore bedrifter. SMART er programvareutleie fra Telecomputing, formidlet over det lukkede Telenor Bedriftsnett, og supplert med drift og systemintegrasjon fra IBM. Pakken er priset slik partene mener passer best til det såkalte SMB-markedet.

Grovt sett skal Telenor Bedriftsnett, som hittil har vært forbeholdt store kunder, sørge for sikkert samband både mellom de ulike kontorene til en bedrift, og når ansatte arbeider hjemmefra eller på reise. Telecomputing tilbyr leie av programvare for kontorstøtte, samt økonomipakker som Mamut og Axapta. IBM tilbyr programvare som går ut over det Telecomputing kan tilby, samt driftstjenester. Partene mener målgruppen er små og mellomstore bedrifter som oppfyller ett eller flere av disse kriteriene:

  • er lokalisert på flere steder
  • trenger mer tilgjengelig IT-support
  • har en usikker bemanningssituasjon
  • planlegger å oppgradere sitt IT-system
  • har behov for hjemmekontorer
  • har ansatte som farter mye.

SMART tilbys modulvis. Prisen er avhengig av antall moduler, og av antall brukere. I et av eksemplene som partene oppgir, har en bedrift ti brukere fordelt på to kontorer, og fem av brukerne trenger Mamut i tillegg til vanlig kontorstøtte. Her kommer nettilgangen på 4790 kroner per måned, mens programvare koster 7950 kroner per måned. I et annet eksempel er det 25 brukere fordelt på tre steder, og ti brukere trenger Axapta i tillegg til vanlig kontorstøtte. Her kommer nettilgangen på 5990 per måned. Programvare koster 23.275 kroner per måned, inkludert et tillegg for SQL Server på 3900 kroner per måned.

Partene viser også til to eksempler der bedrifter har tjent på å erstatte egne IT-tjenester med programvareleie fra TeleComputing. H-Tre, en industribedrift med 250 ansatte og en årsomsetning på 300 millioner kroner, skal ha spart to millioner kroner i året. Industrivarekjeden Tools med 50 forhandlere og 1,3 milliarder kroner i omsetning, mener at sentraliseringen av deres logistikkfunksjon har spart dem for over 10 millioner kroner i året. Tilsvarende stordriftsfordeler skal altså SMART overfør til små og mellomstore bedrifter.

SMART vil markedsføres med slagord som attraktiv, enkel, sikker, og med at kostnadene er forutsigbare og lave.

Til toppen