Vil gi tv-frekvensene til Forsvaret

En bredt sammensatt gruppe har nå planene klare for hva tv-frekvensene skal brukes til.

Vil gi tv-frekvensene til Forsvaret

En bredt sammensatt gruppe har nå planene klare for hva tv-frekvensene skal brukes til.

Etter at de analoge fjernsynssendingene blir avviklet i 2009-10, kan frekvensressursene brukes til en rekke andre formål.

Det er ventet etterspørsel etter disse verdifulle frekvensressursene til alt fra digitalt fjernsyn, mobil-tv, trådløst bredbånd for fast mottak (FWA), mobilt bredbånd/mobiltelefoni og høyoppløsningsfjernsyn (HDTV).

Det er de såkalte «hvite områdene» eller ubrukte frekvensområder mellom tv-kanalene, som kan brukes for å gi flere tilgang til mobilt bredbånd. Bare 5 prosent av de «hvite områdene» er i dag i bruk, som først får full utnyttelse når de analoge sendingene slukkes i 2009.

En arbeidsgruppe med representanter fra Samferdselsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Post- og teletilsynet og Medietilsynet har nå lagt fram en rapport med forslag om hva de ledige tv-frekvensene kan brukes til.

Arbeidsgruppen anbefaler at frekvensbåndet direktetildeles til Forsvaret etter søknad,

med unntak av frekvensene 66-68 MHz som fram til 1. januar 2014 reserveres for

allmennkringkasting basert på DRM.

Også i USA bruker det amerikanske militæret og diverse sikkerhetsbyråer deler av frekvensbåndet til sin kommunikasjon.

I den norske rapporten har arbeidsgruppen i tillegg anbefalt denne tildelingen:

T-DAB-blokken som er inndelt i 37 områder forbeholdes lokalradio og kunngjøres ikke

nå. Tildeling i enkeltregioner kan vurderes om noen skulle signalisere interesse for

dette.

 • Én T-DAB-blokk reserveres inntil videre for bruk til mobil-TV.
 • PT foretar en høring for å kartlegge interessen før en mulig utlysning av DVB-T-blokken

  for bruk til kringkastingstjenester.

 • «Hvite områder» administreres av PT i tråd med internasjonale føringer. Disse

  frekvensene, som vil være regionale, tildeles etter søknad.

  790-862 MHz

 • Det gjennomføres en teknologi- og tjenestenøytral utlysing av frekvensområdet 790-862 MHz.
 • PT bes om å gjøre en teknisk vurdering ved neste revisjon av fribruksforskriften med

  sikte på å utvide § 9 til å gjelde hele frekvensområdet 470-862 MHz. Dette for å

  forenkle bruken av trådløse mikrofoner og reportasjesamband i forbindelse med

  kulturarrangement som idrettsstevner og konserter.

Til toppen