Vil gi Windows en «ferdskriver»

Bill Gates vil at hele PC-ens tilstand – programmer og dokumenter – skal oversendes Microsoft når Windows krasjer.

Bill Gates vil at hele PC-ens tilstand – programmer og dokumenter – skal oversendes Microsoft når Windows krasjer.

I en tale på Microsofts pågående arrangement i Seattle for maskinvareutviklere– Windows Hardware Engineering Conference eller WinHEC – sa Bill Gates at han vil utvide Windows med en «ferdskriver», melder News.com.

I luftfarten er ferdskriveren en enhet som gjør opptak av alle samtaler i cockpiten og all annen løpende data som kan oppklare årsakene til et havari.

For Windows ser Gates for seg en «ferdskriver» som kan gi Microsoft anledning til å rekonstruere nøyaktig hva som skjedde i en PC da Windows krasjet eller det oppsto andre ellers uforklarlige problemer.

Windows har allerede i dag et tilbakemeldingsverktøy. Øyensynlig er informasjonen som Microsoft får fra denne, utilstrekkelig. Den nye ferdskriveren vil registrere langt mer, alt fra hvilke programmer som var aktive til innholdet i åpne dokumenter.

Gates lover at både bedrifter og private brukere skal kunne kontrollere informasjonen før den overføres til Microsoft. Bedrifter vil også kunne sette regler for hva slags informasjon som skal registreres, og de kan velge å analysere den på egen hånd, uavhengig av hvorvidt de lar krasjinformasjonen gå videre til Microsoft eller ikke.

Det innebærer at IT-avdelingen vil kunne vite alt om hva PC-en ble brukt til da den krasjet, og avsløre for eksempel om brukeren behandlet private dokumenter, så på video i arbeidstiden eller benyttet en lynmeldingstjeneste. Innholdet i de private dokumentene og utvekslingene gjennom lynmelderen vil også være tilgjengelige. Tilsvarende overvåkningsfunksjonalitet leveres i dag gjennom tredjepart, men det er selvfølgelig noe helt annet å få den integrert i operativsystemet.

Dersom PC-en ikke er underlagt et regelverk gitt av en IT-avdeling, er det opp til brukeren selv å innstille på hva slags informasjon Windows skal oversende Microsoft ved applikasjonsproblemer eller systemkrasj. Ifølge News.com vil det være opp til brukeren å fjerne innhold man ikke ønsker å gi Microsoft innsyn i.

Microsoft understreker at informasjonen uansett vil oversendes anonymt.

Hensikten med ordningen er å utrydde svakheter som gjør at Windows krasjer under bruk. På sikt skal målet være å kunne løse et problem første gang det oppstår, og straks kunne spre en fiks som hindrer andre fra å oppleve den samme feilen.

Til toppen