Vil gjenreise telekom etter fortidens griskhet

Griskhet har herjet telekom. Vi skal gjenreise folks tillit, sa ITU-sjef Yoshio Utsumi ved åpningen av ITU World Telecom 2003.

Griskhet har herjet telekom. Vi skal gjenreise folks tillit, sa ITU-sjef Yoshio Utsumi ved åpningen av ITU World Telecom 2003.

Den internasjonale teleunionen ITU (International Telecommunications Union) står fjerde hvert år for et stort arrangement i Genève. Med bytte av århundre og millennium er navnet endret fra Telecom til ITU Telecom World. I tillegg til utstilling over 40.000 kvadratmeter, med 915 utstillere fra mer enn 50 land, er det bredt anlagte konferanser om politiske og tekniske problemstillinger. Det ventes 115.000 besøkende.

ITU Telecom World 2003 ble åpnet av blant andre ITUs generalsekretær Yoshio Utsumi, kong Juan Carlos av Spania og presidenten i Sveits, Pascal Couchepin. Den mest offensive talen ble holdt av generalsekretæren.

– Griskhet og grådighet fra noen få har rystet hele telekomsektorens troverdighet og herjet med folks tillit, tordnet Utsumi, og viste til tele- og internettboblene som sprakk. – På denne utstillingen er det duket for en gjenreisning. Vi ser det veldig klart på utstillermassen. Annenhver utstiller har aldri vært her før, men tilhører massen av små og kreative selskaper som står for den nye bølgen innen telekom.

Utsumi pekte på at det er gjort svært store framskritt innen tele siden forrige Telecom.

– I alle årene fram til forrige Telecom i 1999, ble det installert til sammen 1,5 milliarder telefonlinjer. I dag er det 2,5 milliarder telefonlinjer verden over. En milliard nye linjer er etablert. To tredeler av dem er i utviklingsland. Og det er framfor alt mobiltelefoni som er i vekst.

Afrika har lenge hengt etter. Nå er denne regionen den raskest voksende, slik den må være for å ta igjen mange tapte år.

– I 2001 ble Afrika den første regionen med flere mobilabonnenter enn fastlinjeabonnenter. I land som Marokko, Kamerun og Uganda er det fem ganger så mange mobillinjer som fastlinjer.

Trass framgangen er det mye som gjenstår.

– Det er fortsatt en million landsbyer verden over som er fullstendig uten telefonforbindelse. En videre utvikling er avhengig av at tilgangen blir universell. ITU pålegger medlemslandene noe vi kaller USO, for "universal service obligation". Jeg mener USO også kan stå for "universal service opportunity". For tele og IT til utviklingsland er ikke en byrde. De utgjør derimot en eldorado av muligheter. Tre av fire nye telebrukere finnes i utviklingsland. Der er det også ti ganger så mange potensielle nye internettbrukere som i den utviklede verden. Allerede er Kina blitt verdens største telekommarked.

I likhet med de andre talerne, har Utsumi store forventninger til et ITU-arrangement i desember, verdens toppmøte om informasjonssamfunnet – World Summit on the Information Society. Der skal alle verdens regjeringer diskutere problemstillinger knyttet til ønsket om å få alle land med i informasjonssamfunnet.

– Jeg appellerer til både bransje og myndigheter om å sikre tjenester som folk har råd til, og regler som fremmer nye tjenester og flere brukere. All treghet i markedet og alle stivbeinte regler må bannlyses, avsluttet Utsumi.

Til toppen