Vil gjøre det enklere å bytte smartmobil

Microsoft søker patent på metode for flytting til annen mobilplattform.

Illustrasjonen skisserer grovt hvordan en migreringstjeneste for mobilapplikasjoner kan fungere.
Illustrasjonen skisserer grovt hvordan en migreringstjeneste for mobilapplikasjoner kan fungere. (Bilde: Microsofts patentsøknad)

Microsoft søker patent på metode for flytting til annen mobilplattform.

Er du blant dem som er bruker mange ulike applikasjoner på smartmobilen din. Da er sannsynligheten stor for at du velger en mobil basert på samme plattform neste gang du skal kjøpe en. Ikke bare fordi du er vant til brukergrensesnittet og innebygd funksjonalitet. Applikasjonene du benytter og kanskje har gjort deg avhengig av, låser i mange tilfeller brukeren til én plattform.

For det første finnes kanskje ikke alle de mye brukte applikasjonene til andre plattformer enn den du har fra før. Og dersom den gjør det, er dataene ofte lagret lokalt på mobilen og ikke nødvendigvis mulige å overføre til en annen mobil eller enda verre, en helt annen plattform.

Applikasjonene bidrar dermed til en form for innelåsing som stadig flere advarer mot. Løsningen vil i de fleste tilfeller at applikasjonene tilbys flere plattformer, at dataene er knyttet til en brukerkonto i en nettjeneste, og at denne tjenesten tilbyr mulighet for å eksportere dataene til andre applikasjoner og tjenester.

Blant aktørene som nå sliter med denne formen for innelåsing, er faktisk Microsoft – som tidligere har vokst seg store på grunn av nettopp innelåsing. Selskapet er i dag en utfordrer med store utfordringer i smartmobilmarkedet. Markedsandelen til Windows Phone er fortsatt lav, og mange av de mest populære applikasjonene som finnes til både Android og iOS, finnes ikke til Windows Phone og vil heller ikke komme før plattformens markedsandelen har vokst betydelig. Men blant en rekke faktorer som hindrer veksten, er nettopp mangelen på mange av de kjente applikasjonene.

Microsoft må ha innsett dette ganske tidlig, for allerede i november 2010 leverte selskapet inn en patentsøknad i USA på en metode som skal kunne bidra til å gjøre flyttingen av applikasjonsdata enklere mellom ulike smartmobilplattformer. Søknaden ble først offentlig tilgjengelig i forrige uke, noe UnwiredView har fanget opp.

Patentsøknaden beskriver en tjeneste for migrering av mobilapplikasjoner. Med utgangspunkt i brukerens opprinnelige og nye mobil, søker tjenesten etter applikasjoner til den nye mobilen som tilbyr tilsvarende funksjonalitet som applikasjonene på den opprinnelige mobilen, blant annet basert på anbefalinger fra andre brukere. Tjenesten tilbyr en enkel måte å anskaffe og installere alle de aktuelle applikasjonene, samt en enkel metode for å migrere både applikasjonsdataene og den tilknyttede brukeren fra den opprinnelige mobilen og over på den nye.

Bortsett fra et eksempel med slik flytting fra en Android-basert mobil til en Windows-basert mobil, er ikke patentet begrenset til flytting til Microsofts mobilplattformer. Men det er nok tvilsomt at Microsoft vil tilby en tjeneste som involverer flytting til noe annet selskapets egne plattformer.

Selv om Microsoft har levert inn en patentsøknad på en slik metode, betyr dette verken at patentet blir godkjent eller at selskapet har konkrete planer om å tilby en slik tjeneste. Det kan likevel fortelle noe om i hvilke baner selskapet tenker rundt den aktuelle problemstillingen.

Til toppen