Vil gjøre det enklere og billigere å legge fiberkabel

Regjeringen foreslår nye standardregler som skal gjøre det både enklere og billigere å bygge ut bredbånd.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Bilde: Espen Zachariassen)

Regjeringen foreslår nye standardregler som skal gjøre det både enklere og billigere å bygge ut bredbånd.

I det nye regelverket innføres en rett for ledningseiere til å legge ledning langs offentlige veier, bruer og tunneler. Kommunal og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet står bak forslaget som tirsdag ble sendt ut på høring.

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å framføre bredbånd i veigrunn. Det blir nå mer like regler for etablering av ledninger i offentlig vei i hele landet, noe ledningsbransjen har etterspurt i mange år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Regelverket slår fast at veimyndighetene ikke kan kreve større gravedybde enn 80 centimeter for ledninger langs eller på tvers riksveinettet og 60 centimeter på andre veityper. Rør med en diameter opp til 125 millimeter trenger ikke å graves dypere ned enn 40 centimeter, går det fram av høringsnotatet.

Forslaget blir svært godt mottatt av Telenor som nå lover at de kan bygge ut fiber og 4G raskere til en større del av landet.

– To tredeler av alle Telenors utbyggingsprosjekter innbefatter graving, og en ressurskrevende og unødig kostnadspost blir med dette vesentlig redusert, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Regjeringen viser til at det i fjor ble investert 10,7 milliarder kroner i ekomtjenester og tilhørende infrastruktur i fjor.

Kommentarer (19)

Kommentarer (19)
Til toppen