Vil gjøre det straffbart å spre passord

Datakrimutvalget overleverte tirsdag en delutredelse til Justisdepartementet. Utvalget foreslår blant annet å gjøre det straffbart å spre passord.

Datakrimutvalget overleverte tirsdag en delutredelse til Justisdepartementet. Utvalget foreslår blant annet å gjøre det straffbart å spre passord.

Utvalget ble opprettet 11. januar 2002 for å finne lovtiltak mot datakriminalitet. Tirsdag foreslo utvalget lovendringer som er nødvendige for at Norge skal kunne gjennomføre Europarådets konvensjon om IKT-kriminalitet.

Ett av forslagene er å straffe deg med opptil seks måneders fengsel og bøter dersom du sprer passord og andre data som kan gi tilgang til et datasystem.

Flertallet i utvalget vil også gi påtalemyndigheten rett til å pålegge en person å sikre elektronisk lagret data som påtalemyndigheten regner med vil ha verdi som bevis. Politiet vil ikke få tilgang til data på grunnlag av sikringspålegget.

Utvalget vil også at politiet ved ransaking av et datasystem skal kunne pålegge alle som plikter å vitne i saken, å gi nødvendige opplysninger for å gi tilgang til datasystemet. Slik tilgang kan for eksempel kreve at en ansatt gir politiet opplysninger om passord.

Til toppen