Vil gjøre middelaldrende til nettbrukere

Voksenopplæringsinstituttet har mange allierte i en kampanje for å øke andelen nettbrukere i alderen 35 til 60 år.

Voksenopplæringsinstituttet (VOX) lanserte i dag kampanjen "Dill@" i samarbeid med partnere innen voksenopplæring, og IT-bransjen, blant dem NKS Fjernundervisning, IKT-Norge, Telenor, HP og Microsoft.

Kampanjen retter seg mot anslagsvis 500.000 nordmenn i aldersgruppen 35 til 60 år, hvorav 300.000 kvinner, som av ulike grunner ikke bruker informasjonsteknologi i arbeid eller fritid. Denne målgruppen utgjør om lag 30 prosent av denne aldersgruppen. Initiativtakerne frykter at denne gruppens manglende data- og Internett-ferdigheter vil øke sjansene for at de forlater arbeidslivet for tidlig, og at de også faller utenfor rekkevidden til samfunnstjenester som bank, skatteveiledning og organisert opplæring, etter hvert som disse i stadig større grad får en digital form.

Styreleder i VOX, tidligere LO-leder Yngve Haagensen, advarer at dersom denne målgruppen ikke øker sine digitale ferdigheter, vil gjennomsnittsalderen fra arbeidslivet, som i dag er 59 år på landsbasis og 54 år i Oslo kommune, vil fortsette å falle.

Daglig leder i IKT-Norge, Per Morten Hoff, viser til at det er store summer å spare, både for den enkelte og for den offentlige forvaltningen, ved å gå over til stadig mer digitaliserte tjenester, og at det er en viktig samfunnsoppgave å hindre at det oppstår eller videreføres et skille i befolkningen mellom dem som kan og dem som ikke kan.

Det viktigste tiltaket i kampanjen er CD-en Dill@ som Vox har laget på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. CD-en inneholder et motivasjons- og opplæringsprogram for voksne som ikke har tatt i bruk Internett. Egenreklamen forteller at "Programmet er lagt opp som en tur i dataverden, og gir brukeren lyst til å være med. Det er lett å bruke og gir morsomme og meningsfulle oppgaver. Programmet har tre språkvalg: bokmål, nynorsk og samisk."

CD-en er kopiert i 170.000 eksemplarer og distribueres gratis, blant annet gjennom folkebibliotek og kommunale servicekontorer.

Et svært interessant tiltak i kampanjen er 200 grunnskoler som skal ha "datadugnad", der elever i sjette og sjuende klasse skal ha med seg en voksen ikke-bruker, hjelpe vedkommende gjennom CD-en og gi annen veiledning og oppmuntring. Denne datadugnaden starter i dag. Det er holdt spesielle arrangementer i Kautokeino (Dill@ på samisk) og Sandane (på nynorsk), og i Bergen der undervisningsminister Kristin Clemet understreker det statlige engasjementet bak kampanjen.

Til toppen