TELE-KOMMUNIKASJON

Vil gjøre mobilen til kollektivbillett

Statsråd Manghild Meltveit Kleppa krever at NFC inngår i en ny nasjonal standard.

I januar i år lanserte Visa en løsning for mobil betaling med NFC. Siden iPhone ikke har innebygget NFC, må brukeren skaffe seg en ekstra plugg, kalt iCarte.
I januar i år lanserte Visa en løsning for mobil betaling med NFC. Siden iPhone ikke har innebygget NFC, må brukeren skaffe seg en ekstra plugg, kalt iCarte.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tror bruken av mobiltelefon som elektronisk billett vil få flere til å reise kollektivt. Hun har satt i gang en prosess i Samferdselsdepartementet for å få på plass en nasjonal standard for mobiltelefonbillettering. Betalingssystemet skal fungere likt over hele landet.

Ansvaret for å lede utviklingsarbeidet med den nye standarden er tildelt Vegdirektoratet. De har frist på seg til første kvartal 2012. Statsråden ønsker at mobile betalingsløsninger skal tas i bruk i kollektivtrafikken i løpet av 2013.

Kleppa understreker at det skal være enkelt for kundene å benyttet seg av systemet.

En sveip med mobilen, og reisen er betalt.
En sveip med mobilen, og reisen er betalt. Bilde: Visa

Fylkeskommuner og NSB deltar i utviklingsarbeidet. Departementet bidrar med midler. Innføringen i fylkeskommuner og trafikkselskap vil være et lokalt ansvar.

Billettering per mobiltelefon skal supplere, ikke erstatte, ordninger med elektroniske reisekort som i dag teller over 500.000 brukere over hele landet. Departementet tror det samlede potensialet for reisekort og mobile billetter er en halv milliard reiser i året.

Departementet forutsetter at NFC – «near field communication» der en mobiltelefon kan utveksle informasjon med for eksempel en betalingsautomat ved å holdes i nærheten av automaten – blir en del av den nasjonale standarden. Begrunnelse er at NFC gir bedre sikkerhet enn det man har konstatert i systemer i bruk i dag.

Man er derfor avhengig av at brukere skaffer seg mobiltelefoner med NFC. Per i dag er NFC tilgjengelig på utvalgte mobiler fra blant annet Nokia, LG og Samsung, men det er lite insitament for norske brukere å kjøpe dem. Apple har varslet NFC på kommende iPhone, iPod og iPad. NFC støttes av Android. RIM har nylig kunngjort NFC på en kommende Blackberry-modell.

Kleppa bekymres ikke av mulig mangel på NFC-mobiler blant brukerne.

– Her er det mange aktører som trekker i samme retning, og jeg har derfor tiltro til at næringen vil fungere som en god medspiller i arbeidet, sier hun.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.