Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Vil gjøre .Net til "magien" i telekom

Microsoft har Telecom-messens største stand. Og Bill Gates fridde til fullt hus om .Net-magi for telekom.

Mens noen store navn – for eksempel Alcatel, Telenor og Telia – holder seg unna verdens største telekomarrangement ITU Telecom World 2003 i Genève, slår Microsoft til med messens største stand og et timelangt foredrag fra Bill Gates som fylte begivenhetens største sal. Mange mener Microsoft ikke har noe å tilføre telekom. Microsoft mener noe annet, og bruker Telecom-messen for å forklare hvorfor til en rekke av dem som kan bidra til at selskapet får rett.

Foredraget til Bill Gates gjenspeilte ambisjonene til et ærgjerrig selskap som videreførte sin fenomenale vekst mens dotcom- og telekom-boblene sprakk, og som har brukt de fire årene siden forrige Telecom til å reflektere over telekombransjens grunnleggende svakheter.

Konklusjonen lå i temaet for foredraget: "Telecom and software better together" – det telekom trenger er bedre programvare – for bedre og enklere drift, for å bygge tjenester, for å nå ut til alle slags apparater, for å oppnå brukervennlighet og høy aksept blant kundene.

Satsingen er enorm. Microsoft har økt sitt budsjett for forskning og utvikling fra 3,5 milliarder dollar for fire år siden, til 6,8 milliarder dollar i år. Det meste har forbindelse med .Net. Og .Net, må vite, handler om konvergens, det vil si om digitale tjenester som når ut til folk hvor som helst og når som helst.

– Vi bygger plattformer. Vi tenker stort, med mange hundre millioner brukere som vi kan spre utviklingskostnadene på. Vi fokuserer på ting som betyr virkelige gjennombrudd, som Tablet PC.

Gates innrømmet at han hadde mange av de samme visjonene da han innledet på forrige arrangement, Telecom 1999. Men han insisterte på at han i år har mye mer konkret å tilby.

– Det magiske elementet for telekom er programvare, både for å forsyne nye tjenester og for å gjøre apparatene lettere å bruke. Programvare bygger bro fra telefoni til data. Det tilbyr nye inntektskilder og nye forretningsmodeller for aktørene. Det kan kjøres på plattformer man har investert i tidligere. I fire år har vi diskutert grundig med våre telekomkunder, og fått klarhet i hva de trenger: Programvare basert på nye standarder som partnere kan bruke til å nå hverandre på nye måter.

Gates mener årsaken til at Internett og e-handel ikke har innfridd de veldige forventningene som alle hadde i 1999, var at det manglet programvare for å løse en rekke utfordringer. Telekom handler om forbindelser, og det fantes ingen felles programvareplattform for å bygge ut disse forbindelsene.

– Derfor har vi arbeidet de siste fire årene med å lage denne plattformen, webtjenester ("web services"). Denne tilnærmingen sikrer programvarens rolle å bygge forbindelsene som trengs for å levere nye tjenester. Dette er digitale tjenester. De handler om digital produksjon, digital distribusjon og digitalt forbruk, og de omfatter både arbeid og fritid, både kontor, hjem og reise. Med webtjenester for plattform for å lage forbindelser, kan vi bygge tjenester oppe på det som allerede er, og med akkurat den graden av skreddersøm vi ønsker på hvert nivå.

Aktørene som har samarbeidet med Microsoft for å bygge teletjenester basert på webtjenester, er blant andre Qwest, China Telecom, Korea Telecom (forsøk med video på forespørsel) og Swisscom (innen katalogtjenester). Microsofts egen integrasjon av XML og webtjenester i kontorprogramvare, serverapplikasjoner og database, er gjort med henblikk på å få mange andre med på satsingen på webtjenester, med påfølgende integrasjon mot blant annet teletjenester. De nye Wi-Fi-egenskapene i Windows XP, som forenkler oppkoplingen mot trådløse tjenester i IP-soner, er en liten del av dette.

– Vår nøkkelpartner innen webtjenester er IBM, minnet Gates om. – Vi kjørte nylig en felles demonstrasjon av avanserte nye protokoller for webtjenester, der vi viste hvordan de samspilte selv om anvendelsene var bygget på svært ulike plattformer, vår .Net og IBMs WebSphere. Dette viser hvordan interoperabiliteten er et faktum, ikke en drøm slik den en gang var. .Net er vår plattform for å opprette forbindelser til alt annet, også til svært enkle apparater, blant annet klokker.

Webtjenester er ifølge Gates det perfekte redskapet for det mobile miljøet, der man trenger nye og mer elegante metoder for å kople sammen telefoner og PC-er, og forene en rekke tjenester for alt fra fakturering, lokalisering, forsyning og autentisering. Microsoft har innledet et partnerskap med Vodafone, en av verdens største mobiloperatører, der det prøves ut nye konvergente tjenester baserte på konseptet med webtjenester.