Vil gjøre norsk IT mindre skadelig for miljøet

Nøkkelaktører i norsk IT forplikter seg til tiltak for å gjøre det mindre skadelig å bruke IT.

Vil gjøre norsk IT mindre skadelig for miljøet
(Bilde: Miljø-panel_IKT-Norge)

Nøkkelaktører i norsk IT forplikter seg til tiltak for å gjøre det mindre skadelig å bruke IT.

IT og miljø er et vanskelig problemområde. Et lovutkast som har nylig vært ute på høring, foreslår forbud mot en rekke miljøgifter, blant dem bromerte flammehemmere. Det stiller IT-og elektronikkbransjen i et dårlig lys: Dersom teksten blir stående kan det føre til et særnorsk forbud mot salg av flat-TV-er, mobiltelefoner, datamaskiner og annet utstyr.

Utkastet gjenspeiler et ideal fra Statens forurensningstilsyn. IKT-Norge fikk nærmest panikk, og miljøvernminister Helen Bjørnøy måtte rykke ut med å forsikre at dette utstyret ikke kan forbys. Bransjeorganisasjonen sa seg derfor glad for at Bjørnøy tillater miljøgifter.

Også analyseselskapet Gartner mener IT-bransjen er et miljøsvin: Den er blant verstingene på miljøforsøpling med sine blyholdige stoffer og høye energiforbruk på datarommene med strøm og kjøling.

På denne bakgrunn kan IKT-Norge og bransjens initiativ Grønn IT betraktes som en dyd av nødvendighet.

    Les også:

Dette initiativet ble formelt presentert i dag. Ledere fra IBM, Microsoft, Cisco, HP og Tandberg sto samlet for å fortelle pressen hva IT-bedrifter kan gjøre framover for å skape et bedre miljø.

Poenget for disse selskapene er at nettopp IT-bransjen kan bidra til positive miljøtiltak, gjennom å legge om til miljøvennlige produkter og returordninger. Dette var noe også Sveriges tidligere statsminister Göran Persson framholdt i sitt foredrag på IT-tinget i Tønsberg i forrige uke.

I panelet i Oslo i dag fortalte kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn i IBM Norge, administrerende direktør Knut Morten Aasrud i Microsoft Norge, administrerende direktør Jørgen Myrland i Cisco Norge, salgsdirektør Britt Fidjestøl i HP Norge og regiondirektør for Nord-Europa, Henning Herdal i Tandberg, om miljøtiltak som er iverksatt.

Innsparing i strømutgifter ved å produsere mindre energikrevende PC-er og servere og bruk av videokonferanser og hjemmekontor for å redusere CO2 utslipp er blant de store miljøgevinstene IT-bransjen kan bidra med.

Det er løsninger innen hele spekteret av utstyr, verktøy og ekspertise, i form av maskinvare, programvare og tjenester.

Ifølge FN går det med hele 240 kilo fossilt brensel, 22 kilo kjemikalier og 1500 liter vann til vanlig PC med 17 tommers skjerm. Mange av kjemikaliene er giftige, og brenselet bidrar til global oppvarming.

Oppgradering fremfor ny PC, er en klar konklusjon fra FN.

Tandberg er blant de 12 bedriftene i Norge som foreløpig har forpliktet seg til Miljøverndepartementet Klimaløfte-kampanje. Selskapet har ikke bare returordninger for elektronikk, men også på alt fra mat til flasker. I tillegg er det kjøpt enn et antall med elbiler til bruk for de ansatte.

– Grønn IT har som en del av sin ambisjon å gjøre norske bedrifter oppmerksom på hva som finnes av energibesparende og klimavennlige tilbud fra leverandørene. Samtidig er vi ydmyke når vi setter fokus på klimautfordringen i vår egen næring. Vi erkjenner at vi har en del problemer, men også at vi har en del av løsningen når det gjelder klimautfordringen, framholdt IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff under dagens pressemøte.

På Internett er det opprettet et eget websted, som et merkenøytralt ressurssenter for rapporter, statistikk, råd og veiledning rundt temaet klima og IKT. Det er også og en portal til deltakende selskapers informasjon om energieffektive og klimagunstige produkter og løsninger innen IKT.

Dette er medlemsbedrifter som foreløpig er etablert:

 • IBM
 • Microsoft
 • Accenture
 • Cisco
 • HP
 • Lenovo
 • Lexmark
 • Fujitsu-Siemens
 • Bedriftssystemer
 • Tandberg
 • EMC
 • Sun
 • Commaxx
 • Brother
 • Umoe IKT

Samarbeidspartnere ved etableringen:

 • GRIP
 • Enova
 • Elretur
 • CO2focus
Bilde: Miljø-panel_IKT-Norge
Til toppen