Vil gjøre OData til åpen standard

Protokoll for åpen datautveksling har allerede fått bred støtte i bransjen.

Vil gjøre OData til åpen standard
OData (Open Data Protocol) er en webbasert protokoll for spørring og oppdatering av data. Hensikten er å frigjøre og låse opp data fra de siloene som eksisterer i dagens applikasjoner. Bilde: OData.org

Standardiseringsorganisasjonen OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) kunngjorde i går at den har tatt initiativ til å gjøre Open Data Protocol (OData) til en åpen standard.

OData er en REST-basert protokoll som ifølge OASIS forenkler spørringen og delingen av data på tvers av applikasjoner, slik at de kan gjenbrukes i bedriftsmiljøer, nettskyen og i mobile enheter. OData bidrar til at informasjon enkelt kan hentes fra en rekke ulike typer kilder, inkludert databaser, filsystemer, systemer for innholdsforvaltning og tradisjonelle websider.

OData startet opp som et åpen kildekodeprosjekt for omtrent tre år siden og støttes i dag direkte eller indirekte av blant annet Java, PHP, Drupal, Joomla, Node.js, .NET, SQL Server, MySQL, iOS, Windows Phone og Android. Dagens spesifikasjon er utgitt med en Microsoft Open Specification Promise-lisens og har i stor grad blitt utviklet av Microsoft.

Allerede har av OASIS blitt opprettet en egen teknisk komité for OData. De 57 medlemmene har allerede blitt enige om en arbeidsagenda og valgt to likestilte ledere av komiteen.

– Vi ser en bølge av nettsky-standardiseringsprosjekter ved OASIS som benytter REST, AtomPub og JSON-teknologi. ODate er et spennende tillegg til vår portefølje. Komiteen har mottatt en voldsom respons, sier Laurent Liscia, administrerende direktør i OASIS, i en pressemelding.

– Tidligpunktet var det riktige for å gjøre OData til en anerkjent, åpen standard-prosss, og OASIS var et naturlig valg, sider Barbara Hartel fra SAP. Hun er én av de to lederne av den tekniske komiteen. Den andre er Ram Jeyaraman fra Microsoft.

– Vi vil innen OASIS konsentrere oss om å bygge på versjon 3 av den grunnleggende OData-protokillen. Vi har til hensikt å møte behov for utvidelser knyttet til data-aggregering, tidsrelaterte data, JSON-dokumenter og XML-dokumenter i form av strømmer, forteller Hartel.

Blant selskapene som allerede har kommet med forslag til nye utvidelser av spesifikasjonen, er Microsoft, IBM og SAP.

– Fem av søylene i et IT-butikk er åpen kildekode, åpne standarder, åpne nettskyer, åpne data og åpne API-er (programmeringsgrensesnitt, red. anm.). IBM gratulerer OASIS-fellesskapet med dets framgang og innsats. Det å gjøre OData API moden som en åpen standard, bidrar til å sikre at den er et aktivum for programvare-interoperabilitet hos enterprise-utviklere, sier Todd Moore, IBM-direktør for infrastrukturstandarder og -partnerskap.

Andre aktører som har stilt seg bak standardiseringsinitiativet er Axway, CA Technologies, Citrix, Progress Software, Red Hat og SDL.

Google er blant selskapene som i alle fall så langt ikke har meldt sin deltakelse i dette initiativet. Bakgrunnen kan være at selskapet forsøker å fremme en konkurrerende protokoll, GData.

    Les også: