Vil gjøre Python mye raskere

Google ser et stort forbedringspotensial.

Vil gjøre Python mye raskere

Google ser et stort forbedringspotensial.

Store deler av Googles systemer er skrevet med skriptspråket Python. Dette gjør at Google også har åpnet for at kunder kan kjøre egne Python-baserte webapplikasjoner på Googles servere. Denne tjenesten kalles App Engine og ble offentliggjort i en betaversjon våren 2008.

I prosjektet som har fått navnet «Unladen Swallow», sikter Google mot å lage en implementering av Python som er minst fem ganger raskere enn CPython, den mest brukte implementeringen av språket.

Google understreker dog at selskapet ikke har til hensikt å vedlikeholde denne Python-implementeringen i all tid. Selskapet ønsker at forbedringene skal overføres til CPython-prosjektet så raskt som mulig.

Det går dessuten fram at prosjektet er sponset, men ikke eid av Google, selv om arbeidet så langt har blitt gjort av Google-ansatte.

Google oppgir at ønsker er at det skal være enkelt å overføre store og godt etablerte applikasjoner til Unladen Swallow. Det loves derfor kompatibilitet på kildekode-nivå med både CPython applikasjoner og utvidelsesmoduler.

Unladen Swallow tar utgangspunkt i CPython 2.6.1, fordi et flertall av dagens Python-applikasjoner allerede kan kjøre på denne versjonen.

Google vil hovedsaklig fokusere må hastigheten Python-koden kjøres med, og i mindre grad jobbe med runtime-biblioteket. På lang sikt ønsker Google å erstatte CPythons spesielle virtuelle maskin med en komponent for JIT-kompilering (Just in time) på toppen av kompilatorinfrastrukturen Low Level Virtual Machine (LLVM). De øvrige delene fra CPython vil forbli relativt uendret.

Google mener at selv små endringer i virtuell maskin-komponentene, slik som ekspedering av operasjonskode, vil ha en betydelig effekt på ytelsen til Python-baserte applikasjoner.

Unladen Swallow skal etter planen gis ut i en nye versjon hver tredje måned, men Google oppgir at feilfikser kan komme oftere enn dette. 2009Q1-utgivelsen er tilgjengelig her.

I denne prosjektplanen skriver Google mer om prosjektet, inkludert hva som vil være inkludert i de førstkommende utgivelsene.

Forøvrig ryktes det at Google snart vil kunngjøre støtte for kjøring av Java-applikasjoner i App Engine.

Til toppen