Vil gjøre weben fri, åpen og tilgjengelig

Tim Berners-Lee, som fant opp weben, ønsker bidra gjennom en ny stiftelse at weben blir tilgjengelig for alle.

Vil gjøre weben fri, åpen og tilgjengelig

Tim Berners-Lee, som fant opp weben, ønsker bidra gjennom en ny stiftelse at weben blir tilgjengelig for alle.

Tim Berners-Lee, mannen som fant om World Wide Web, kunngjorde i går kveld etableringen av en ny stiftelse, World Wide Web Foundation, som vil ha som mål å fullbyrde en visjon hvor weben er en måte å knytte menneskeligheten med teknologien.

Oppdraget til stiftelsen er tredelt. Den skal fremme «One Web», altså en web som er felles for alle, og som er fri og åpen. Stiftelsen skal jobbe for å utvide webens muligheter og hardførhet, samt utvide webens nytteverdi for alle mennesker på Jorden.

Stiftelsen sikter mot å gjøre det mulig for alle mennesker å dele kunnskap, få tilgang til tjeneste, utføre handel, delta innen god ledelse og kommunisere på kreative måter. Dette skal oppnås gjennom forskning, teknologisk utvikling og bruken av weben.

- Weben er en enorm innovasjonsplattform, men vi står overfor et antall utfordringer for å gjøre den mer nyttig, sier Berners-Lee i en pressemelding. Dette skal ikke minst gjelde for mennesker i fellesskap som ikke drar så stor nytte av weben i dag.

Berners-Lee er direktør for World Wide Web Consortium (W3C) og visedirektør for Web Science Research Initiative (WSRI), to organisasjoner som har vært med på å dra i gang World Wide Web Foundation.

- Gjennom dette initiativet håper vi å utvikle et internasjonalt økosystem som vil bidra til å skape den framtidige weben. En mer inkluderende web vil være til fordel for oss alle, sier Berners-Lee.

Den nye stiftelsen skal samle eksisterende fellesskap, styresmakter, akademia, organisasjoner og andre interessenter som ser på weben som et instrument for kreativitet, samarbeid og kommunikasjon. Stiftelsen mener den med dette har en unik posisjon til å forbedre weben.

Stiftelsen skal strebe etter å nå målene sine ved å finansiere prosjekter over hele verden innen tre strategisk integrerte programmer knyttet til forskning, teknologi og sosial utvikling.

Blant målene for forskningsprogrammet, er å studere og forstå hvordan weben fungerer, for så å kunne forutse og sikre dens framtid. Man skal forske på problemstillinger som vil påvirke store mengder av webbrukere, blant annet sikkerhet og personvern. Dessuten er det et mål å forstå hvordan weben kan gjøres stabil og sikker, samt å formilde trusler og svakheter.

Teknologiprogrammet skal blant annet fremme utviklingen av teknologier og standarder som begunstiger kreativitet, samarbeid og kommunikasjon. Det skal også oppfordre til spredning av teknologi som kan integreres og brukes ved siden av eksisterende teknlogi, noe som skal sikre en stabil evolusjon av weben. Programmet skal også sikre at teknologien gjør det mulig for alle å bruke weben fra enhver enhet, uansett hvor man befinner seg.

Et mål for Web for Society-programmet er å lære av mennesker i fellesskap med sosiale eller økonomiske mangler hvordan weben bedre kan tjene dem. Det er også et mål å sikre at weben er tilgjengelig og nyttig for mennesker, inkludert mennesker med funksjonshemming, fra ulike kultur og med ulike språkkunnskaper og lese- og skriveferdigheter. Dessuten håper man at weben indirekte skal kunne senke barrierene til livskritiske tjenester.

Innsatsen knyttet til sosial utvikling vil å første omgang fokuser på underbetjente befolkningsgrupper. Stiftelsen skal forsøke å identifisere behovene til disse fellesskapene, samt identifisere problemer knyttet til tilgang og tilgjengeligheten til til relevant, brukbart og nyttig innhold. Dette skal gjøres gjennom støtte til eksisterene og nye forsøk på å utvikle kritiske tjenester knyttet til bedre helseomsorg, utdannelse og katastrofehjelp.

- Den frie flyten av informasjon er ytterst viktig for fellesskap i et demokrati, og det å holde World Wide Web fri er kritisk for framtiden til den frie flyten, sier Alberto Ibargüen, president for Knight Foundation, som skal donere 5 millioner dollar til World Wide Web Foundation over en femårs periode.

Foreløpig er den nye stiftelsen inne i en planleggingsfase.

- Jeg ønsker å invitere alle dem som deler denne visjonen for weben om å bli etableringsdonorer. Med deres støtte, kan vi planlegge å sette i gang stiftelsen tidlig i 2009 med kunngjøring om de første konkrete skrittene mot fullbyrdelse av dens oppdrag, sier Steve Bratt, som er administrerende direktør for World Wide Web Foundation.

Målet er å reise midler på mellom 50 og 100 millioner dollar for å finansiere ulike prosjekter. Men stiftelsen ønsker også mindre bidrag i form av for eksempel tid, penger, tjenester og maskinvare. I tillegg skal det etableres en form for grasrotmedlemsskap i et program som kalles «Friends of the Web», som man håper vil få millioner av medlemmer.

Til toppen