Vil godta konkurrerende formater

Delstaten Massachusetts vil antakelig godta flere åpne formater i forvaltningen, til gagns for Microsoft.

Delstaten Massachusetts vil antakelig godta flere åpne formater i forvaltningen, til gagns for Microsoft.

En offentlig høring i den amerikanske delstaten Massachusetts har forsterket tidligere signaler om at delstaten antakelig vil godta flere dokumentformater i forvaltningen, forutsatt at de er åpne og forvaltes av uavhengige organisasjoner.

Delstaten, som i sin tid holdt ut lengst mot monopolforliket mellom USAs justisdepartement og Microsoft, vakte internasjonal oppsikt gjennom et vedtak i september om å bare godta åpne formater for alle dokumenter i forvaltningen. Vedtaket utelukket spesielt formatene i Microsofts kontorpakke Office.

I november satte Microsoft i gang en prosess for å få formatene til neste utgave av Office, versjon «12», godkjent som åpen standard av Ecma International. Selskapet har også endret lisensbetingelsene på det nye formatet, kalt Office Open XML, for å gjøre det tilgjengelig for alle innen åpen kildekodefellesskapet, og har høstet anerkjennelse fra OSDL (Open Source Development Labs) for dette.

Massachusetts reagerte straks på dette utspillet ved å antyde at dersom Microsoft-formatene blir godkjent som åpen standard, vil delstaten sannsynligvis godta Office Open XML som alternativ til OpenDocument Format fra standardiseringsorganet Oasis.

    Les også:

I går holdt delstatsmyndighetene en stor offentlig høring om formatvedtaket.

Av referater i amerikansk presse går det fram at nøkkelrepresentanter for forvaltningen hilser Microsofts utspill velkommen. Dersom Office Open XML blir en åpen standard, og lisensvilkårene svarer til betingelsene i det formelle formatvedtaket, vil det bli godtatt som alternativ, sa IT-sjef Peter Quinn. Han understreket at det er ikke delstaten som endrer sine regler, men Microsoft som tilpasser seg.

En bekreftelse på dette ble også gitt av sjefsarkivar Alan Cote, kjent for offentlig kritikk av formatvedtaket. Han sa at delstaten arbeider med å etablere et enhetlig elektronisk arkiv, og at det er bedre for systemet å forhold seg til flere standarder, framfor å kreve ett bestemt dokumentformat. Denne uttalelsen kan delvis betraktes som en kamp mot vindmøller, all den tid det allerede foreligger et vedtak som erkjenner Adobe-formatet pdf som en åpen standard, i tillegg til OpenDocument Format. Pdf forvaltes av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO.

Til toppen