Vil ha 100 Mbit/s bredbånd til alle dansker

Skal fjerne digitale skiller og gjøre Danmark mer konkurransedyktig.

Vil ha 100 Mbit/s bredbånd til alle dansker

Skal fjerne digitale skiller og gjøre Danmark mer konkurransedyktig.

Den danske nærings- og interesseorganisasjonen Dansk Energi, som representerer 14 selskaper som bygger ut fibernett, la denne uken fram en visjon som skal bidra til å sikre veksten og sysselsettingen i Danmark, samt å gjøre Danmark til en ledende IT-nasjon.

Sentralt i visjonen er ønsket om at alle i Danmark, ikke bare innbyggerne i byene, skal få tilgang til virkelig raskt bredbånd, minimum 100 megabits per sekund, i begge retninger. Dette skal skje innen 2015.

Per i dag har omtrent 8 prosent av de 2,5 millioner danske husstandene tilgang til så raskt bredbånd.

Den danske organisasjonen viser til at den mest utbredte nedlastingshastigheten i bredbåndsabonnementer på ti år, fra 1998 til 2008, har steget fra 128 kbit/s til 4 Mbit/s, en faktor på 30. Dersom utviklingen fortsetter med samme tempo i de neste ti årene, vil den mest utbredte hastighetene være på godt over 100 Mbit/s.

Ifølge Dansk Energi har OECD vurdert at behovet for internetthastighet i private hjem vil stige opp til 50 megabits per sekund nedstrøms og 10 megabits per sekund oppstrøms allerede i 2011, mens små og mellomstore virksomheter vil etterspørre hastigheter opp mot 100 Mbit/s i begge retninger.

Dansk Energi ser for seg tre spesielle innsatsområder, nemlig Danmark som foregangsland innen digital kommunikasjon, effektiv og lik konkurranse for bredbånd, samt nedbryting av den digitale kløften mellom by og land.

Det er selvfølgelig ikke bare private hjem som skal få raskt bredbånd. Også bedrifter og offentlige institusjoner må ifølge Dansk Energi få det samme tilbudet.

Dansk Energi mener at massiv bredbåndsutbygging vil få en rekke positive følger for samfunnet, blant annet bedre muligheter til å effektivisere både offentlig og privat sektor. Det vil også aktivt brukes til å redusere CO2-utslippene, samt å gi brukerne nye digitale muligheter til å være i kontakt med hverandre.

Med bredbånd i 100 Mbit/s-klassen vil bedrifter og institusjoner i større grad kunne utnytte mulighetene som ligger i videokonferanser, telemedisin og e-læring. Privatpersoner vil i større grad kunne ta i bruk intelligent styring av hjem, HDTV over IP og bedre muligheter til å dele brukerskapt innhold.

- Dersom Danmark blir et høyhastighetssamfund, vil det kunne tiltrekke høyteknologiske virksomheter og gjøre Danmark til et attraktivt test- og foregangsland innenfor digitale tjenester, akkurat som vi var på det mobile området for en del år tilbake, skriver Dansk Energi på organisasjonens nettsted.

Blant de konkrete handlingene Dansk Energi foreslår i visjonen, er at det settes av midler til forskning og pilottester innen mulighetene som raskt bredbånd kan gi. I tillegg ønskes det et offentlig finansiert fond som bredbåndsutbyggere kan søke midler fra for å dekke dokumenterte utgifter til framføring av bredbånd til områder hvor infrastrukturen til bredbånd er dårlig eller ikke-eksisterende.

Det foreslås også at eldre mennesker ikke skal måtte betale for bredbåndsforbindelsen, men at denne finansieres av det offentlige. Dansk Energi mener målet bør være at 70 prosent av alle eldre i egen bolig får tilbud om en digital eldrepleieløsning innen utgangen av 2011, i form av videosamtaler eller hjemmeovervåking, som et supplement til personlig kontakt. Dette skal også gi bevegelseshemmede bedre muligheter til å holde kontakten med pårørende og andre eldre.

Det foreslås også at det innføres en fast varedeklarasjon for bredbånd, med klar informasjon til forbrukerne om hastigheter og priser. Deklarasjonen skal også inkludere informasjon om eventuelle begrensninger i den markedsførte hastighet, for eksempel om garantert minimumshastighet.

Mer om visjonen til Dansk energi finnes i dette dokumentet.

Til toppen