Vil ha databaser over stjålet norsk kunst

I jakten på kunsttyvene, vil Økokrim etablere egen database over stjålne kunstgjenstander.

Vil ha databaser over stjålet norsk kunst

I jakten på kunsttyvene, vil Økokrim etablere egen database over stjålne kunstgjenstander.

Kunst- og kulturkrim anslås å være verdens tredje største kriminalitetsproblem, nest etter våpen- og narkotikahandel.

Årlig omsettes det kunst på det svarte markedet for over 30 milliarder kroner.

I 2006 fikk Økokrim det nasjonale ansvaret for å etterforske kulturminnekriminalitet.

Ifølge Aftenposten skal 12 politifolk og jurister ha ansvar for å etterforske alle saker relatert til miljøkriminalitet. Stjålne kust- og kulturskatter er bare en liten del av dette.

Økokrim ønsker seg en egen database over stjålne norske kunst- og kulturgjenstander i tillegg til et bedre samarbeid mellom politi, toll, forvaltning og utenlandske politiorganisasjoner.

Til toppen