Vil ha egen satelitt for større båndbredde

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ha norsk militærsatellitt i verdensrommet.

Ifølge forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har Forsvarsdepartementet allerede startet den internasjonale prosessen med å søke om posisjoner i verdensrommet, for at det skal kunne ryddes plass i rommet til en mulig norsk, militær satellitt.

Regjeringen tar sikte på å fremme en sak om satellittsatsingen i Stortinget i oktober 2008 i forbindelse med statsbudsjettet for 2009.

Ifølge VG Nett støttes satellittinitiativet av alle partier i Forsvarskomiteen på Stortinget, som trolig vil koste mer enn én milliard kroner.

Forsvarssjef Sverre Diesen sier at Norge trenger en egen satellitt, på grunn av behovet for kommunikasjon med utplasserte styrker i utlandet, samt styrker på oppdrag i Norge.

- En egen satellitt vil gi større båndbredde som vil gjøre sambandet mer effektivt. Vi trenger dette til både telekommunikasjon og dataoverføring, sier Diesen til VG Nett.

Les mer om: