Vil ha elektronisk sporing av husdyr

Statens landbruksforvaltning vil stimulere til at flere kan utvikle gode løsninger på elektronisk sporing av husdyr.

Statens landbruksforvaltning vil stimulere til at flere kan utvikle gode løsninger på elektronisk sporing av husdyr.

Det har lenge vært testet ut elektronisk sporing og overvåking av husdyr for å redusere tap og for å sikre at dyrene har det bra.

Men det er fortsatt mellom 100.000 og 200.000 sau og rein som meldes tapt hvert år, og Statens landbruksforvaltning vil nå gi fem millioner kroner for å sikre at flere dyr kan oppspores.

Ifølge Aftenposten ønsker Statens landbruksforvaltning å stimulere flere til å utvikle gode løsninger for elektronisk sporing. Utstyret skal kunne brukes av sau, tamrein og andre dyr på utmarkdsbeite.

Det er allerede flere forsøk på gang.

På Sør-Helgeland har man merket en reinflokk med sendere. Eieren får melding på sin PC når dyrene beveger seg mot jernbanelinjen. I Lyngen i Troms blir sauene overvåket via satelitt.

Landbruksforvaltningens avdeling for ressurs og areal oppfordrer både etablerte forskningsmiljøer og lokale gründere til å utvikle gode ideer på datateknikk som kan vise hvor dyrene beveger seg eller har tatt veien.

Til toppen