Vil ha én statlig nettside

Utfordrer Rigmor Aasrud til revolusjon.

Vil ha én statlig nettside
Adm. direktør i Halogen, Lillian Olsen, tar til orde for at staten samler seg om en felles nettside - istedet for at hver etat skal ha sin egen. Bilde: Halogen

Konsulentselskapet Halogen, som har spesialisert seg innenfor brukeropplevelser på nett, utfordrer fornyingsminister Rigmor Aasrud til en revolusjon i hvordan offentlig sektor tenker digitale tjenester.

– Digitale offentlige tjenester er til for oss innbyggere, ikke forvaltningen. Men hvordan skal det offentlige klare å gi oss helhetlige digitale tjenester hvis ingen hverken har ansvar for eller mandat til å få det til å skje? Det må radikal nytenkning til for at ”Digitalt førstevalg” skal bli noe mer enn en fordekt tvangstrøye, skriver Halogens adm. direktør Lillian Olsen og designer Kristian Pålshaugen på selskapets blogg: Kjøkkenfesten.no

De mener at dersom man skal ta ambisjonen om «Digitalt førstevalg» på alvor, så må noen ha eierskap til innbyggernes behov og opplevelse av offentlige tjenester på tvers av sektorer. De må også ha makt og evne til å gjøre noe med det. Så stiller de spørsmålet: Hvorfor skal vi forholde oss til et virvar av ulike nettsteder fra ulike etater, alle med et helt ulikt utseende og språkbruk?

– Det er jo ikke slik at vi kan velge en annen skatteetat dersom vi ikke liker profilen til Skatteetaten. La oss heller legge den på staten.no/skatt, skriver Olsen og Pålshaugen som fortsetter:

– Likeså, om Helsenorge.no er aldri så pent utført, hva hjelper det deg hvis du ikke vet at nettstedet overhodet eksisterer, når du er ute etter informasjon om helsetjenester? La oss si staten.no/helse. Sånn. Hvorfor finner jeg ikke både Lånekassen og Samordna Opptak under staten.no/utdanning? De må gjerne ha kontor ulike steder av praktiske årsaker, men på nettet hører de sammen.

Med andre ord: En felles nettjeneste for alle statlige etater.

– Det er ikke opp til en fragmentert offentlig sektor å sette standarden for vårt digitale samfunn. Kompetansen må bli bedre på hvordan digitale løsninger kjøpes inn og designes, istedenfor dagens prosesser som er så store og omfattende at det bare er en håndfull store leverandører som kan og har råd til å engasjere seg, skriver Halogen-rådgiverne som mener det må fokuseres på brukernes behov.

Dessuten, argumenterer Halogen, blir dette også billigere.

– Ved å samle kreftene kan vi få langt bedre resultat for langt mindre penger. Og for innbyggere som skal bruke dette vil en enhetlig front mot det offentlige kun være et gode, skriver blogg-forfatterne.

De viser blant annet til Storbritannia, som har samlet alle statlige digitale tjenester i Gov.uk. Der har de, som i Norge, en ambisjon om «digital by default», men de går lengre enn vi har gjort i Norge ved at man fokuserer på innbyggernes behov – ikke departementers eller kommunenes.

Som digi.no har skrevet om tidligere har norske departementer en helt egen forkjærlighet for portaler og nettsider. Blant annet varslet kommunaldepartementet at de ville lansere en «gründerportal», noe som førte til at vi kvitterte med denne kommentaren: «Ville ha velferdsretter – fikk portal»

Hvor mange nettportaler og digitale tjenester som er lansert av statlige etater, og hvor mye de er brukt, har ingen (!) en fullgod oversikt over.

Men en undersøkelse foretatt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser at det ikke akkurat har skjedd mye på digitaliserings-fronten de siste årene. Mer oppsiktsvekkende var kanskje en av tjeneste som har blitt lansert. Statens innkrevingssentral har brukt mye penger på å digitalisere sine tjenester. Men bare 13.000 av etatens 600.000 «kunder» har benyttet seg av den digitale tjenesten ett år etter lansering.

Hva mener du? Bør staten lage ett felles nettsted – fremfor en myriade styrt av hver etat? Delta i debatten på i kommentarfeltet under saken.

Les mer om: