Vil ha enklere telekom-sertifisering

EU-kommisjonen foreslår å forenkle praksisen for sertifisering av telekomutstyr. Kommisjonen mener dagens ordning gjør at det tar for lang tid fra et produkt er ferdig utviklet og til det kan lanseres kommersielt.

EU-kommisjonen foreslår å forenkle praksisen for sertifisering av telekomutstyr. Kommisjonen mener dagens ordning gjør at det tar for lang tid fra et produkt er ferdig utviklet og til det kan lanseres kommersielt.

Forslaget til det nye såkalte CTE-direktivet, som står for Connected Telecommunications Equipment, tar til orde for at telekomutstyrsprodusentene selv heretter skal stå for sertifiseringen av sine produkter.

Idag er det egne testsentra som utfører denne sertifiseringen etter godkjenningsregler fastsatt av EU.

Med den nye ordningen - som tidligst kan bli innført iløpet av halvannet år - skal de tekniske kravspesifikasjonen være de samme som gjelder i dag, men produsentene skal selv kunne utføre sertifiseringen. Når et nytt produkt blir godkjent kommer det samtidig til å være godkjent for salg innen hele EU-området.

Mer informasjon om bl.a. nye direktivforslag, EUs mange forsknings- og utviklingsprosjekter, samt generelle nyheter om EUs arbeid, finner du ved å følge linken øverst til høyre på denne siden.

Til toppen