Vil ha fengsel for IT-dumping

Forgifter fattige land, sier Klima- og forurensningsdirektoratet.

Det foregår en omfattende ulovlig eksport av IT-avfall fra Norge, sier Klima- og forurensningsdirektoratet.
Det foregår en omfattende ulovlig eksport av IT-avfall fra Norge, sier Klima- og forurensningsdirektoratet. (Bilde: Klima- og forurensningsdirektoratet)

Forgifter fattige land, sier Klima- og forurensningsdirektoratet.

Bergen (NTB): Tusenvis av utrangerte datamaskiner, defekte kjøleskap og TV-skjermer dumpes årlig i utviklingsland. Nå ønsker norske miljømyndigheter å innføre fengselsstraff for slik ulovlig eksport.

I mange av u-landene som disse produktene havner i, finnes det verken behandlingsanlegg eller kompetanse til å behandle avfallet på riktig måte. Flere av produktene inneholder stoffer som er skadelig både for miljøet og mennesker, skriver Bergens Tidende.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) foreslår nå i et høringsutkast å øke strafferammen fra bøtenivå til fengsel i opptil to år for de mest alvorlige tilfellene.

Klif mener slik eksport fra Norge er omfattende. Under en inspeksjon i Larvik i 2009 fant direktoratet seks konteinere smekkfulle med ulovlig avfall.

– Det foregår en hel del, og vi har avdekket mange forsøk på slik eksport. Vi har imidlertid ikke kjennskap til om virksomheten foregår i organiserte former, sier seksjonssjef Pål Spillum i Klif.

Han tror dagens milde straffereaksjoner med bøter fører til at politiet nedprioriterer disse sakene. Økokrim har tidligere tatt til orde for en strengere strafferamme.

– Med skjerpede straffer vil politiet også få muligheten til å ransake mistenkte. Forslaget om å endre straffehjemmelen i forurensningsloven betyr også at foreldelsesfristen forlenges fra to til fem år. Det vil også bli straffbart med forsøk på denne typen ulovlig grensekryssende transport, sier Spillum.

Miljøorganisasjonen Greenpeace har tidligere anslått at rundt 6,6 millioner tonn med farlig elavfall finner veien fra EU-landene til land i Asia og Afrika. (©NTB)

Tillegg fra digi.no-redaksjonen: Høringsutkastet ble publisert 27. juni. Høringsfristen er 26. september.

Til toppen