Vil ha flere datatjenester på mobilen

Network Norway-sjef Ingvild Myhre har satt i gang en priskrig som skal få fart på mobiltjenestene.

Vil ha flere datatjenester på mobilen

Network Norway-sjef Ingvild Myhre har satt i gang en priskrig som skal få fart på mobiltjenestene.

Norge har verdens mest moderne telefonpark, men telefonen brukes stort sett bare til tale og SMS. Norske mobilbrukere bruker i snitt kun 1,5 megabyte per måned på telefonen. Det viser tall fra datatrafikk på mobilen fra 1. halvår 2008.

Grunnen er at brukerne ikke tør bruke data på mobilen som følge av høye megabyte-priser, mener Arne Igesund, sjef for datatjenester i Network Norway.

Dessverre har ikke megabyte-prisene endret seg nevneverdig siden mobil pakkedata ble lansert i Norge for snart åtte år siden. Samme megabytepris siden 2001 har vært en melkeku for operatørene.

Resultatet er at det utvikles få nye tjenester som kan gi økede inntekter for mobiloperatørene. Dilemmaet for mobiloperatørene er at dersom de senker megabyte-prisen, går de glipp av datainntekter i en tid før bruken og de nye tjenestene tar igjen de tapte inntektene.

Denne utfordringen tar Network Norway. Helt i starten av januar varslet selskapet kutt på 75 prosent i egne priser på datatrafikk. En megabyte koster nå 0,99 kroner inkludert merverdiavgift.

Med en pris på 0,99 kroner megabyten ble kontrasten til konkurrentene svært synlig. Netcom og Telenor tok på samme tidspunkt henholdsvis 12,50 og 20 kroner for det samme.

Det innebærer at Telenors priser kunne gitt en teoretisk månedsavgift på 2250 kroner, mot 600 hos Netcom. For Network Norways er pristaket på 379 kroner.

Kun to uker senere varslet Telenor at de ville sette ned prisene drastisk. Dagsprisen for å surfe på internett over mobilen skal ned fra 75 til 10 kroner dagen fra 1. februar, lovte selskapet.

Direktør for samfunnskontakt i Network Norway, Tom Guldberg er svært godt fornøyd med utspillet og håper nå NetCom kommer etter.

- Vi utfordrer mobilbransjen til å senke megabyte-prisen til et anstendig nivå som gjør at brukerne faktisk tør å bruke telefonen til annet enn tale og SMS. Dette vil gjøre at nye brukere kommer på nett, sier han til digi.no.

Guldberg lover at Network Norway innen kort tid skal lansere en fornuftig maksimalpris per dag. Dette er viktig fordi det vil gjøre kostnadene for brukerne mer forutsigbare.

- For å få utviklet og lansert nye tjenester må alle aktørene i bransjen senke prisene. Det vil være langt mer hensiktsmessig for operatørene å prise datatrafikken slik at kundene kan benytte tjenestene uten å føle seg ranet, sier han.

Da vil bransjen nyte godt av datatrafikkinntekter fra mange fornøyde kunder i stedet for et fåtall misfornøyde kunder, mener han. Fornuftige priser vil få i gang et økosystem for mobilt innhold som igjen vil anspore til mer bruk.

Network Norway har gjort et interessant regnestykke:

Prisen for en megabyte data over GPRS-nettet var rundt 25 kroner i 2001. For dette fikk man cirka 700-800 WAP sider (mobiltilpassede sider). Dette var mer enn man normalt brukte per måned. For 20 kroner i dag får man 2-10 WAP-sider (mobiltilpassede sider) eller ½-1 fullverdig web-side på dagens telefoner. Sammenligner man dette med hva man fikk for 25 kroner i 2001, ser man at får langt mindre for pengene i dag selv om den artikkelen man surfer på mest sannsynlig inneholder mer grafikk og ser penere ut.

Hastigheten på pakkedatatjenesten er derimot vesentlig oppgradert fra 20 kbit/s den gang til 1300-1400 kbit/s i områder med normalt god Turbo-3G-dekning. Prisingen av tjenesten står derimot på stedet hvil. Når telefonene i mellomtiden har fått store fargeskjermer og til dels blitt svært brukervennlige kan slike telefoner bruke svært mye datatrafikk under en ”surfe-seanse”. Med datapriser på 10 – 20 kroner blir dette fort dyrt. Disse inntektene har norske mobiloperatører nytt svært godt av.

De foreløpige PT-tallene for 1. halvår 2008 viser at omsetningen av datatrafikk på mobilen er 328 millioner kroner. Datatrafikk på mobilen er i denne sammenhengen e-post, surfing og streaming på telefonen, men også trafikk når kunden kobler telefonen til en PC og benytter denne som et modem uten en egen fastprisplan for data.

Til sammenligning er omsetningen av mobilt bredbånd, som er mobil datatrafikk med en fastprisplan konsumert på PC, 241 millioner kroner, altså vesentlig mindre. Datavolumet for data på mobilen utgjør så lite som 8 prosent av totaltrafikken, mens mobilt bredbånd står for hele 92 prosent, til tross for denne trafikken utgjør bare 42 prosent av totalomsetningen på data.

Gjennomsnittlig inntekt for data på mobilen er altså i snitt 16 ganger mer per megabyte - 4,70 kroner i snitt per megabyte på mobilen, mens det for mobilt bredbånd er nede i 0,28 kroner i snitt per megabyte.

Produksjonskostnaden for data på mobilen og mobilt bredbånd på PC er den samme. Det betyr at at data på mobilen er blitt en gedigen melkeku for operatørene. I realiteten subsiderer de som bruker data på mobilen de som bruker mobilt bredbånd. Operatørene jubler for flere mobile bredbåndsabonnenenter, men brukerne av data på mobilen får lide.

- For å få nye kunder til å tørre bruke mobilen til annet enn tale og SMS må denne prisen ned. Bare slik vil vi legge til rette for utvikling av nye tjenester som kan komme kundene til gode, sier Arne Igesund i Network Norway.

Også Mediebedriftenes landsforening (MBL) ser på pris som en barriere mot økt bruk av mobilt Internett og vil i 2009 arbeide aktivt for lavere priser.

Til toppen