Vil ha flere jenter til IKT-fag

Jenteandelen blant søkere til IKT-fag er rekordlav. Nå slår utdanningsinstitusjoner alarm.

Ifølge statistikken fra Samordna opptak, utgjorde kvinneandelen i år bare 9,1 prosent av antall søkere til IKT-fag. Til sammenligning var prosentandelen rett før 2000 på nærmere 50 prosent på universitetsnivå.

Nå vil utdanningsinstitusjoner og IKT-bransjen til bunns i hva som skal til for å tiltrekke flere kvinner, og arrangerer konferansen med tittelen «Jenter til Teknologifag» på Rainbow hotell neste tirsdag.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Kvinneuniversitetet, Renate, IKT-Norge og Microsoft som legger stort engasjement for å rekruttere jenter til real og teknologifag i Norge.

Svarene fra den omfattende undersøkelsen blant jentene i videregående skoler over hele Norge, vil bli lagt til grunn for videre arbeid.

- Vi håper at vi med denne undersøkelsen kan finne ut hvorfor jenter velger eller ikke velger real og teknologi fag. Resultatene vil bli lansert på konferansen, forteller daglig leder Kirsti Kierulf i Kvinneuniversitetet.

Hun mener undersøkelsen vil være avgjørende når bransjen samler rektorer, rådgivere, veiledere, jenter og kvinnelige teknologer til konferansen.

- Det er alt for lett for oss å sitte å tenke ut hva som skal til, og så glemmer vi å spørre alle dem det faktisk angår, sier hun.

Administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega er blant dem som har engasjert seg i kampen om en jevn kvinneandel i IKT-bransjen. I Kantega utgjør kvinneandelen 26 prosent. Hvert tredje styremedlem er kvinne, og to av fire avdelingsledere er kvinner. I toppledelsen er tre av ni ledere kvinner.

Men Eriksen er bekymret for videre rekruttering:

- Det er lettere å få kvinnelige ledere i forhold til nyutdannede. Det er rett og slett ikke nok søkere og vi er avhengige av at det utdannes flere, uttalte han til digi.no i sommer.

Les mer om: