Vil ha helse-advarsel på mobiltelefoner

Mandag åpnet høringen der forsker Roger Coghill søker å få belyst om det er grunn til å kreve at alle mobiltelefoner må utstyres med et varsel om at bruk over 20 minutter daglig er helseskadelig.

Mandag åpnet høringen der forsker Roger Coghill søker å få belyst om det er grunn til å kreve at alle mobiltelefoner må utstyres med et varsel om at bruk over 20 minutter daglig er helseskadelig.

Coghill har anlagt en privat straffesak mot en forhandler av mobiltelefoner, der han selv kjøpte to mobilterminaler for å tvinge fram en sak. Roger Coghill fortalte på høringen at enhver som snakker mer enn 20 minutter sammenhengende i mobiltelefonen, spiller medisinsk hasard, skriver Dagbladet.

Det er den elektromagnetiske strålingen som telefonen avgir tett inntil hodet som kan utgjøre en helserisiko, mener Coghill. Forsking har vist at strålingen avgir varme til hjernen. Forsøksdyr har utviklet kreft i enkelte tilfelle etter å ha blitt utsatt for slik stråling.

Ett av vitnene, forsker Alistair Philips, sa i retten at enkelte mennesker som har brukt mobiltelefonen lenge sammenhengende, har begynt å utvikle kreft.

- Jeg har mottatt flere rapporter der brukere av mobiltelefon klager over hodepine og trøtthet. Flere er nå ute av stand til å gå på jobb, hevdet Philips, som mener det er med mobiltelefon som med røyking; Noen røyker i 40-50 år uten synlige helseskader, og slik er det også med mobiltelefonbruk.

Philips støtter Coghills krav om å utstyre mobiltelefoner med en advarsel mot overdreven bruk.

Ifølge Dagbladet er det ventet at representanter for myndighetene vil vitne til fordel for butikkeieren, slik at det neppe blir snakk om noen egen helseadvarsel på mobiltelefoner.

Til toppen