Vil ha Internett-skaper med på nasjonal plan

Internett-gründer Vinton Cerf besøkte Fornyings-departementet.

Vil ha Internett-skaper med på nasjonal plan

Internett-gründer Vinton Cerf besøkte Fornyings-departementet.

Mye har skjedd siden 64 år gamle Vint Cerf var med på å forme Internett til det nettet vi kjenner i dag. Cerf var for over 30 år siden med på å utforme TCP/IP-protokollen som er den viktigste byggesteinen i nettet, og ARPANET som er basert på pakke-svitsjing.

Det skjedde på oppdrag fra det amerikanske amerikanske forsvarsdepartementet på 70-tallet.

På bare ti år har Internett vokst fra 50 millioner maskiner som er koblet på nett til 1,2 milliarder maskiner på verdensbasis. I Norge har antall Internett-brukere vokst fra 170.000 til over tre millioner på ti år.

Asia har i dag flest Internett-brukere målt i forhold til innbyggere med 459,5 millioner brukere som utgjør 12,4 prosent.

Cerf jobbet allerede tidlig på 70-årene arbeidet med mobil kommunikasjon, basert på pakke-svitsjing og bærbare radioenheter med tilkoplede mikromaskiner (pakke-radio noder). Konseptet ble kalt «Packet Radio Network» eller kort PRNET.

- Det beviser at tale over Internett på ingen måte er noe nytt, vi så mulighetene allerede på 70-tallet, uttalte Cerf på dagens møte i Fornyingsdepartementet til medlemmene i e-Norge forum som er IT-ministerens rådgivende kompetanse innen IKT-spørsmål.

I dag er Cerf «chief Internet evangelist» hos Google, og skal være med på å bygge opp Googles nettverksinfrastruktur.

Hos Google skal han være med å planlegge fremtiden til web-baserte systemer og programmer, og få ulike løsninger til å passe sammen for igjen å kunne utforske

«alle mulige nye typer idéer».

Selv om Cerf mener Internett skal være et sted som gir «freedom of expression», og vil beholde nettet åpent, distribuert og veldig tett koblet, medgir han at en av de største utfordringer Internett står overfor i dag, er det man kaller trusted Internet. Altså hvordan kontrollerer man innholdet i Internett og hvordan kan man bevare informasjon som lages i dag til framtidig bruk.

Internett er ikke bare en del av hverdagen, det er vår felles forlengede arm ut i det store nettsamfunnet som binder verden sammen. Spørsmålet blir hvordan og hvem som skal organisere og bestemme i fellesrommet.

Generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, utfordret Cerf på dagens møte med spørsmål om ikke Norge kunne lede utviklingen med å lage en nasjonal plan med strategi for innhold på nettet.

Hoff mener Norge bør være spesielt godt egnet ettersom vi har en høy kompetanse og bruk av Internett i Norge og at vi i tillegg er et lite land med god oversikt over innholdseiere.

- I motsetning til USA med 350 TV-stasjoner, trenger Norge bare å forholde seg til et fåtall aktører som NRK og TV2. Vi har dessuten allerede kommet langt på digitalisering av nasjonalt arkiv. Innhold skal ikke være styrt av teknologi verken fra Microsoft, Opera, Google eller Apple, sier Hoff.

Han vil nå ta initiativ både overfor innholdsleverandører og programvareleverandører.

- Det er viktig at vi tilrettelegger for at våre etterkommere kan få se det første steget på månen eller Berlinmurens fall også om 500 år, framholder Hoff.

Han ser for seg en en økende vekst av tilknyttede mobile enheter, større kapasitet og hastighet. Han tror at vi veldig snart vil ha flere antall enheter med Internett-tilkobling enn hva det er mennesker på jorden. Internett vil bli integrert i de mest merkelige enheter alt fra kjøleskapet til surfebrettet.

En annen utfordring er kapasitetsproblemer, og nettet er i ferd med å fylles opp. Han vil derfor utvikle en ny standard var å håndtere mangelen på IP-adresser. Planetene kan bli neste skritt.

Cerf jobber nå for å utvikle en protokoll for Internett-kommunikasjon mellom planeter i verdensrommet gjennom NASAs Jet Propulsion Laboratory.

Cerf vil i kveld holde Rosing-fordraget «Tracking the internet into the 21st Century».

Til toppen