Vil ha IT-pilotsamfunn på Fornebu

Petter Sørum i Fremtidsbyen Invest AS mener bruken av IT er det viktigste. Derfor vil han at IT-senteret på Fornebu skal formes som et pilotsamfunn for å prøve ut avanserte IT-løsninger.

Petter Sørum i Fremtidsbyen Invest AS mener bruken av IT er det viktigste. Derfor vil han at IT-senteret på Fornebu skal formes som et pilotsamfunn for å prøve ut avanserte IT-løsninger.

Sørum utfordrer Norsk Investorforum med sitt alternative prosjekt for et IT-senter på Fornebu. Han skal utbrodere planene sine i nærmere detalj seinere i dag.

I en pressemelding sier han blant annet: "Det er ikke IT alene, men anvendelse av IT - tatt i bruk på nye måter innen alle områder av nærings- og samfunnsliv, som kan gi Norge det løft landet trenger." Han mener Fornebu-området, med de føringene Stortinget har gitt, er godt egnet til å bygge en framtidsby. Han sier videre:

- En framtidsby vil tilføre norsk nærings- og samfunnsliv noe helt nytt og annerledes. Framtidsbyen vil gi norsk utvikling og innovasjon en merverdi som langt overstiger verdien et IT- og kunnskapssenter alene kan bidra til. Det er den praktiske bruken av IT som er interessant. For å prøve ut teknologien må vi skape et helhetlig pilotsamfunn som inkluderer mennesker, boliger, handel, kultur- og samfunnsinstitusjoner, så vel som IT-bedrifter, utdanningssenter, produktutvikling og inkubatorvirksomhet.

Innovative bedrifter er kjernen i Sørums opplegg. Hans framtidige Fornebu-samfunn skal "demonstrere hvordan IT vil kunne anvendes i praksis innen alle områder av nærings- og samfunnslivet." Produktene og tjenestene som utvikles av de innovative bedriftene skal tas i bruk direkte av de øvrige bestanddelene i pilotsamfunnet. Erfaringene kan derfra forplante seg til resten av det norske samfunnet, ifølge Sørum

Petter Sørum er styreleder i Framtidsbyen Invest AS. Som eier av IEC (International Educational Centre) har han en bred kontaktflate mot norske utdanningssøkende og en rekke utenlandske universiteter. Planene for framtidsbyen på Fornebu skal offentliggjøres på investeringsselskapets nettsted i ettermiddag.

Til toppen