Vil ha Konvergensdepartement

Knut Lundby, professor ved Intermedia-seksjonen ved Universitetet i Oslo, tar til orde for et nytt konvergensdepartement. Dette departementet skal blant annet ha NRK og Telenor som ansvarsområde og styre lovgivningen innenfor IT, media og tele.

Knut Lundby, professor ved Intermedia-seksjonen ved Universitetet i Oslo, tar til orde for et nytt konvergensdepartement. Dette departementet skal blant annet ha NRK og Telenor som ansvarsområde og styre lovgivningen innenfor IT, media og tele.

Professor Knut Lundby ved Universitetet i Oslo tar til orde for et nytt departement som skal ta sammensmeltningen av teknologi og kultur på alvor.

- Dersom myndighetene skal holde sammen de kulturelle, tekniske og økonomiske sidene av medie-, tele- og IT-utviklingen, bør dette samles i et nytt departement for kommunikasjon, sier Lundby til NTB.

Til digitoday.no utdyper Lundby dette. Han mener at et slikt departement kan samle alle de områder som konvergensen innenfor medier, informasjonteknologi og tele krever.

For eksempel er IT-politikken i Norge styrt fra Nærings- og handelsdepartementet, mens NRK ligger under Kulturdepartementet og telepolitikken er innenfor Samferdselsdepartementet.

- Konvergensen vil bli stadig viktigere for Norge. Man ser at Telenor går fra å være en teleaktør til å bli en spiller innenfor innholdsområdet. TV 2s rolle er også annerledes, samtidig som disse to aktørene er i samtaler med NRK.

Lundby sier til digitoday.no at det er tegn i tiden som taler for et slikt departement. - Jeg vil tro at dette er en tanke i tiden og som vil presse på. Vi må finne løsninger på de utfordringene som kommer med den nye sammensmeltningen av medier.

- I en slik kontekst må man ikke glemme innhold, og dermed kultur, oppi økonomi og teknologi, mener Lundby.

Lundby er professor ved det nyoppstartede mediesenteret ved Universitetet i Oslo, kjent under navnet Intermedia. Dette senteret jobber med konvergens, sammensmeltning av medier, nye medietrender og deres innvirkning på samfunnet.

Tilfeldigvis sitter det representanter fra NRK og Telenor i det samme senteret.

Til toppen