Vil ha lavere bredbåndspriser

Post- og teletilsynet mener at Telenor tar for mye betalt for tilgangen til selskapets fastnett.

Post- og teletilsynet mener at Telenor tar for mye betalt for tilgangen til selskapets fastnett.

Post- og teletilsynet (PT) varslet i forrige uke vedtak om at Telenor ASA har sterk markedsstilling i markedet for full og delt tilgang til det faste aksessnettet (ofte omtalt som LLUB) og i markedet for tilgang for levering av bredbåndstjenester (også kalt bredbåndsaksess).

Begge er såkalte grossistmarkeder, og de varslede vedtakene vil innebære at andre tilbydere fortsatt gis anledning til å levere bredbåndstjenester over Telenors nett. Ny regulering skal sikre effektiv tilgang til Telenors landsdekkende kobberbaserte aksessnett og legge grunnlaget for bærekraftig konkurranse i det norske bredbåndsmarkedet.

PT opplyser at det har analysert de to grossistmarkedene for bredbåndstjenester (xDSL) i Norge på bakgrunn av den nye ekomloven. Markedet for LLUB er avgrenset til én bestemt aksessteknologi; kobberbasert aksess.

Tilsynet mener at Telenor, med sitt landsdekkende kobberbaserte aksessnett, står i en særstilling, og at mellom 80 og 90 % av bredbåndstjenestene i Norge er basert på Telenors kobbernett.

PT skriver i en melding at Telenors priser for tilgang til kobbernettet de siste årene har vært forholdsvis høye sammenlignet med andre europeiske land. Tilsynet mener det er grunnlag for å gjennomføre betydelige prisreduksjoner og foreslår å gjøre dette gjennom å fastsette maksimalpriser for perioden frem til 31. desember 2007. Forslaget innebærer at Telenor må gjennomføre en realprisreduksjon på minimum 22 prosent fra 1. januar 2006 og tilsvarende fra 1. januar 2007, totalt ca. 40 prosent reduksjon i forhold til dagens nivå.

- Telenors kobbernett er avgjørende for utbredelsen av bredbånd i Norge, og det er viktig at flere selskap kan tilby bredbåndstjenester basert på dette nettet. Økt konkurranse vil gi et bredere tjenestetilbud, og jeg forventer at den kraftige prisreduksjonen på bruken av Telenors kobbernett vil gi grunnlag for betydelige prisreduksjoner som vil komme norske forbrukere og bedrifter til gode, sier direktør Willy Jensen i PT, i en pressemelding.

I tillegg til å sikre direkte tilgang til kobbernettet (LLUB) for andre tilbydere, mener PT det er nødvendig å fortsatt sikre at tilbydere også får anledning til å videreselge Telenors bredbåndstjenester gjennom såkalt bitstrømstilgang. Slik tilgang krever lavere investeringer for en nykommer i markedet og vil gi muligheter til å bygge opp en kundemasse. Slike tilbydere vil etter hvert kunne foreta egne investeringer i infrastruktur og på denne måten utgjøre en gradvis sterkere konkurransefaktor i markedet. Bitstrømstilgang vil ikke bli prisregulert, og den foreslåtte reguleringen på dette området vil innebære en videreføring av dagens regulering.

Til sammen skal tilsynet analysere og fatte vedtak om bruk av virkemidler innenfor 18 markeder på ekomområdet. PT har tidligere varslet vedtak i to markeder på mobilområdet.

Frist for høringsuttalelser er satt til 22. august 2005.

Flere detaljer finnes i disse PDF-dokumentene:

Til toppen