Vil ha lik ordning for tilgang til skole-PC

Mens noen elever får full PC-støtte, må andre betale hele gildet selv. Nå skal ordningen ut på høring.

Mens noen elever får full PC-støtte, må andre betale hele gildet selv. Nå skal ordningen ut på høring.

I høst starter det digitale løftet i skolene. Den nye læreplanen for videregående skolen sier at elevene kan pålegges å kjøpe egne PC-er for bruk i skolen så sant de totale utgiftene til læremateriell ikke øker.

Flere fylkeskommuner har allerede skaffet elevene skole-PCer, men hvordan det finansieres varierer utfra kommunens vilje og økonomi til å sponse digitale hjelpemidler.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal har lovet gratis læremidler til elever i videregående skoler i løpet av stortingsperioden, men ikke gratis PC-er.

Til tross for at regjeringen krever digital opplæring, blir PC altså ikke definert som læremiddel.

Sist ute er Rogaland fylkeskommune som har vedtatt obligatorisk bruk av PC i videregående, uten at elevene påføres ekstra utgifter.

Her blir det obligatorisk PC i første klasse på videregående (VG1) fra høsten 2007. I tillegg kan skoler søke om å få delta i forsøk med obligatorisk bruk av PC i annen klasse (VG2).

Utgiftene er beregnet til 25 millioner kroner, og Arbeiderpartiet fikk et knapt flertall for at elevene ikke selv skal betale. Nå må fylkeskommunen finne en budsjettløsning, skriver Aftenposten.

Fylkeskommuner i Nordland, Troms og Nord-Trøndelag har på sin side gått inn for en løsning der elvene belastes med en månedlig pris på 303 kroner i måneden over tre år. Da får elevene utdelt nye bærbare PC-er med ordbøker, kalkulator, programvare og 24 timers service ved skolestart.

Foreløpig er det bare noen få fylker som har gjort prinsippvedtak om obligatorisk PC-bruk. Oslo og Akershus mener skolene selv må ta initiativet til hvordan PC-bruken skal finansieres.

Dette har satt nytt liv i finansiering av PC-ordningen. Forslaget til endringen i opplæringsloven er ute til høring. Departementet legger til grunn av utgiftene til PC-er i sin helhet skal dekkes av fylkeskommunen og den frittstående skole.

Til toppen