Vil ha nettversjon av Interpol

En ny organisasjon kan bli redningen for å fakke nettsvindlere, som ellers ofte går fri.

Vil ha nettversjon av Interpol

En ny organisasjon kan bli redningen for å fakke nettsvindlere, som ellers ofte går fri.

Kriminell virksomhet på internett foregår ofte på tvers av landegrensene. Det er ikke bare informasjonsstrømmen på nettet som er internasjonal, et offer for nettsvindel og gjerningsmann kan like gjerne sitte på hvert sitt kontinent.

Lokale myndigheter kan ha begrensede muligheter til å etterforske slik kriminalitet, både av hensyn til manglende midler og kompetanse. Dermed kan spammere og skapere av ondsinnet programvare holde på uten risiko.

- Det bør bli enklere å straffe nettkriminelle, selv om de ofte opererer på tvers av landegrensene, mener Mikko Hyppönen, som leder forskningslaboratoriet i sikkerhetsselskapet F-Secure.

Hyppönen mener at løsningen er å starte en organisasjon som får i oppgave å etterforske og straffeforfølge toppene i kriminelle miljøer på internett.

- Selv om lokale myndigheter finner ut hvor de kriminelle holder til, så klarer ofte ikke den påfølgende etterforskningen å avdekke det totale omfanget. Og fordi ofrene, politiet, påtalemyndighet og dommere ofte ikke ser hele bildet, kan de heller ikke vite kostnadene forbundet med de kriminelle handlingene.

- Vi bør vurdere en nettversjon av Interpol - et «Internetpol», sier finnen.

Interpol er verdens største internasjonale politiorganisasjon, med 187 medlemsland. Hensikten med virksomheten er å assistere myndigheter og bekjempe internasjonal kriminalitet.

F-Secure legger i selskapets rapport for tredje kvartal i år nettopp vekt på det å stille nettkriminelle til ansvar.

Selskapet har undersøkt en rekke større og profilerte saker, og har kommet frem til at gjerningsmennene og svindlerne ofte går fri.

Til toppen