Vil ha nordisk IT-toppmøte

Tre bransjeforeninger i Norge, Danmark og Sverige vil ta initiativ til et toppmøte mellom IT-ministrene i de tre nordiske landene.

Tre bransjeforeninger i Norge, Danmark og Sverige vil ta initiativ til et toppmøte mellom IT-ministrene i de tre nordiske landene.

Det var på et møte mandag denne uken at Kontor- og Datateknisk Landsforening (KDL), Svenska IT-företagens forening (SITO) og danske IT-branchens forening at de tre søsterorganisasjonene bestemte at man skal forsøke å arrangere et toppmøte mellom de nordiske IT-ministrene. Møtet skal legges til et av de kommende møtene i Nordisk Råd.

-- Vi ser at det er en hyppig og god dialog mellom andre fagdepartementers statsråder, for eksempel på miljøvernfronten, sier Per Morten Hoff i KDL.

-- Det samme bør være mulig å få til på IT-siden, fastslår han.

Møtetidspunkt og agenda er ikke fastsatt, og Per Morten Hoff er ikke riktig sikker på hvilken norsk minister som bør være representert på et slikt møte med svenskenes Ines Uusmann og Danmarks Frank Jensen (bildet).

-- Det er tildels Kjell Opseth, men nå har til og med Gro Harlem Brundtland blitt utpekt som øverste ansvarlig for IT, sukker generalsekretæren, som regner med at det er Norge som har mest å hente ut av et tettere samarbeid.

-- Både Sverige og Danmark har kommet mye lengre enn oss på området.

Til toppen