Vil ha patent på det «alle» gjør

Validering av webskjemaer i sanntid kan bli IBMs eiendom.

Vil ha patent på det «alle» gjør

Validering av webskjemaer i sanntid kan bli IBMs eiendom.

USAs patentkontor offentliggjorde i forrige uke en patentsøknad fra IBM som beskriver et system som tilbyr sanntidsvalidering av tekstfelter på en webside, mens teksten skrives inn. Systemet skal kunne ta i bruk JavaScript og HTML og kunne konfigureres slik at tegn som er ugyldige blir visuelt indikert tekstfeltet av tekstvalidatoren.

Patentsøknaden er tilgjengelig her.

I teksten om bakgrunnen for patentsøknaden, heter det at vanlige implementeringer av skripts som validerer innholdet i webskjemaer, skaper en del nye problemer for brukere fordi disse skriptene ikke påpeker feilen på tegnnivå, men i stedet flagger hele feltet som ugyldig.

Denne metoden benyttes allerede av blant annet Dojo Toolkit, som IBM riktignok sponser. Et eksempel på hvordan dette opptrer, finnes på denne siden.

Men metoden kan enkelt implementeres ved å utnytte onChange-egenskapen til det aktuelle tekstfeltet.

Problemstillingen tas opp i et Slashdot-innlegg, hvor det av kommentarene framgår at det må finnes tidligere eksempler på bruken av denne teknologien. Patentsøknaden til IBM ble levert inn den 20. november 2007. Derfor kritiseres det amerikanske patentkontoret for ikke å ha sjekket dette grundig nok. Men patentsøknaden består av en rekke punkter, og det kan være en liten detalj i disse som gjør at søknaden har blitt godkjent.

Samtidig stilles det i Slashdot-innlegget spørsmål om hva IBM vil med dette patentet. IBM er blant verdens største eiere av patenter, men har ved enkelte anledninger utgitt lister over patenter som selskapet sier det ikke vil kreve inn lisenspenger for. Om dette patentet vil bli inkludert på en slik liste, er ukjent. Mange selskaper søker om patent på teknologier som kan virke opplagte, bare for å sikre seg mot senere søksmål, dersom noen andre i stedet søker om patent på den samme teknologien.

    Les også:

Til toppen