Vil ha politisk omkamp på mobilskatt

Forbundsleder Kjell Flagstad i IT-forbundet tror staten vil snu i striden om skatt på tele og data.

Forbundsleder Kjell Flagstad i IT-forbundet tror staten vil snu i striden om skatt på tele og data.

Nye skatteregler innebærer at arbeidstakere får påslag i inntekten på opptil 4 000 kroner per år for mobiltelefon fra bedriften, og opptil 6 000 kroner hvis også bredbånd dekkes av arbeidsgiver.

    Les også:

IT-forbundet, med rundt 1 500 medlemmer, mottar nærmest daglig sterke henvendelser fra frustrerte IT-ansatte som blir rammet av den pålagte skatten på utstyr og tjenester som er nødvendig for dem i det daglige arbeidet.

– Beskatningen rammer svært mange av våre medlemmer. Situasjonen er spesielt alvorlig der våre medlemmer er pålagt etablerte og avtalte vaktordninger eller der bedriften forventer tilgjengelighet og kommunikasjon på tele eller data utenfor normal arbeidstid, sier forbundsleder Kjell Flagstad til digi.no.

Nå har IT-forbundet satt press på politiske partier og Regjeringen. Forbundet har mottatt et svar fra Statsministerens kontor om at brevet er mottatt og sendt over til Finansdepartementet for videre behandling.

– Det eneste politiske partiet vi har mottatt svar fra er Frp, som nå lover å ta det opp i Finansutvalget, forteller Flagstad.

Forbundslederen har stor tro på at beløpet enten vil bli vesentlig redusert, eller at det blir innført klare ordninger for skille mellom privat bruk og arbeid.

– Jeg regner med en politisk vilje til å gjøre noe med skatteskjerpelsen ettersom beskatningen er samfunnskritisk. Mange av våre medlemmer må være i beredskap 24 timer i døgnet mot både privat og offentlig sektor, sier Flagstad.

Han forteller at mange bedrifter har begynt å trekke skatt for å fordele det utover året, og at ansatte allerede har begynte å merke det.

Det er spesielt folk med hjemmekontor, kvinner med små barn og langtidssykemeldte som har avtaler om inkluderende arbeidsliv, der nettopp arbeidsgiver er pålagt å legge til rette for fleksible arbeidsordninger, IT-forbundet merker henvendelsene.

– Fleksibiliteten som til nå har ligget i delvis å kunne arbeide fra hjemmet eller på reiser i og utenfor arbeidstid, blir nå skattlagt. Det samme med muligheten for å jobbe litt fra hjemmet om en arbeidstaker «er litt syk». Hvor ble det av ønske om et fleksibelt arbeidsliv, spør Flagstad.

Til toppen