Vil ha slutt på at «Storebror ser deg»

Person-vernkommisjonen foreslår flere endringer som skal sikre personvernet.

Vil ha slutt på at «Storebror ser deg»

Person-vernkommisjonen foreslår flere endringer som skal sikre personvernet.

Vi lever i et informasjonssamfunn med store digitale muligheter.

Med den digitale utviklingen og web 2.0 nettsamfunnet får IT-ministeren et ekstra stort ansvar for å hjelpe innbyggere til å tenke på og ta hensyn til vernet av sin egen person. Det kan være når de reiser, handler, kjører gjennom bomringen, søker på nettet eller bruker mobiltelefonen.

- Det er først når du opplever at dine personopplysninger blir misbrukt, at du tenker deg om. Men da kan det være for seint, sier IT-minister Heidi Grande Røys.

Personvernkommisjonen avleverte i dag sluttrapporten «Individ og integritet» til fornyings-og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

- Departementet vil gi oppfølging av denne rapporten høy. Målet må være å finne tiltak som sikrer en helhetlig personvernpolitikk, sier Grande Røys.

Personvernkommisjonen som ble oppnevnt av Grande Røys våren 2007, har hatt et omfattende mandat. Hovedoppgaven har vært å gi en overordnet status over utfordringene for personvernet i Norge. Kommisjonen har vært spesielt engasjert mot media, barn og unge, helse, samferdsel og arbeidsliv, som alle har store personvernutfordringer.

Hovedpunktene fra rapporten til Personvernkommisjonen og NOU’en «Individ og integritet» kan lastes ned.

Til toppen