Vil ha slutt på det totale hemmeligholdet

Flere nettgiganter ber om myndighetenes tillatelse til å forteller mer.

Vil ha slutt på det totale hemmeligholdet
Google og flere andre av de store webaktørene har lenge tilbudt innsynsrapporter som forteller om antallet og type forespørsler Google får om datautlevering fra ulike myndigheter. Men forespørsler knyttet amerikansk, nasjonal sikkerhet har vært unntatt fra disse rapportene. Nå som amerikanske myndigheter har innrømmet at de kommer med slike forespørsler, ønsker blant annet Google, Microsoft og Facebook å kunne fortelle sine respektive brukere om omfanget av dette. Bilde: Google

Google offentliggjorde i går et brev selskapet har sendt den amerikanske justisministeren, Eric Holder, og FBI-direktør Robert Mueller.

I brevet ber Google om tillatelse til å publisere mer data om nasjonale sikkerhetsforespørsler. Google har lenge offentliggjort data om omfanget av slike forespørsler fra utenlandske myndigheter og om saker som gjelder generell kriminalitet, sensur og krenkelser av opphavsrett. Men forespørsler knyttet til nasjonal (amerikansk) sikkerhet, har vært unntatt.

– Vi har alltid gjort det klart at vi etterfølger gyldige, rettslige forespørsler. Og forrige uke bekreftet direktøren for National Intelligence at tjenesteleverandører har mottatt FISA-forespørsler (Foreign Intelligence Surveillance Act), skriver David Drummond, sjefjurist i Google, i brevet.

– Google har jobbet fryktelig hardt de siste femten årene for å vinne våre brukeres tillit. For eksempel tilbyr vi kryptering på tvers av våre tjenester. Vi har ansatt noe av de beste sikkerhetsingeniørene i verden, og vi har konsekvens satt foten ned for overdrevent brede forespørsler fra myndigheter om våre brukerdata, skriver Drummond.

Han skriver nok en gang at det er usant det som har kommet fram i pressen at selskapets medgjørlighet i forhold til de nevnte FISA-forespørslene gir amerikanske myndigheter fri tilgang til Googles brukerdata. Men han understreker pålegget om fortielse om antallet forespørsler selskapet mottar, samt om antallet kontoer som berøres av disse forespørslene, fyrer under spekulasjonene.

– Vi ber dere derfor om hjelp til å gjøre det mulig for Google å offentliggjøre totaltall for nasjonale sikkerhetsforespørsler, inkludert FISA-redegjørelser, i vår Transparency Report, skriver Drummond. Han presiserer Google ønsker å publisere antallet slike forespørsler som mottas og omfanget til disse.

– Googles tall vil klar vise at antallet slike forespørsler vi samtykker til er langt lavere enn det som påstås. Google har intet å skjule.

I et intervju med Wired forteller en talsmann for Google, Chris Gaither, at informasjonsutleveringen til amerikanske myndigheter vanligvis skjer ved hjelp av sikker FTP eller ved personlig overlevering. Han avviser bestemt at Google er med på noen ordning som innebærer at NSA eller andre myndigheter har direkte tilgang til selskapets systemer.

– Ikke tilgang til selve serverne

The Washington Post, som sammen med britiske The Guardian var de to avisene som først offentliggjorde presentasjonen som Edward Snowden har lekket, skrev allerede i helgen at andre klassifiserte dokumenter antyder at detaljene i presentasjonen lekket av Snowden trolig var noe mangelfulle.

Ifølge en annen klassifisert NSA-rapport skal PRISM gjøre det mulig å sende instruksjoner til utstyr som er installert ved steder som er kontrollert av de enkelte selskapene, men ikke direkte til selskapets servere. Selskapene skal ikke kunne se hvilken informasjon NSA ber om. The Washington Post skriver også at det er svært få i hvert selskap som har innblikk i det som foregår. I ytterste fall kan det bety at toppledelsen i selskapene faktisk ikke kjenner til overvåkningen.

Microsoft og Facebook

Kort tid etter at Google offentliggjorde brevet, ble det klart at både Microsoft og Facebook ber om tilsvarende mulighet til å være åpne rundt dette temaet.

– Det å tillate mer innsyn i totaltall og omfang av nasjonale sikkerhetsforespørsler, inkludert FISA-ordre, vil gjøre det mulig for fellesskapet å forstå og drøfte disse viktige spørsmålene. Vår nyeste rapport gikk så langt som vi kunne i henhold til loven, og regjeringen bør gjøre det mulig for selskaper å tilby ytterligere innsyn, skriver Microsoft i en e-post som er gjengitt av Reuters.

Sjefjurist i Facebook, Ted Ullyot, har også kommet med en lignende oppfordring til amerikanske myndigheter.

– Som Mark [Zuckerberg, red. anm.] sa i forrige uke, oppfordrer vi sterkt alle regjeringer til å være langt mer åpne om alle ordningene rettet mot å holde offentlighet trygg. Tidligere har vi trukket i tvil verdien av å utgi en innsynsrapport som nødvendigvis er ufullstendig og dermed villedende for brukerne, på grunn av nettopp disse restriksjonene om fremlegging fra myndighetene. Vi vil ønske velkommen en mulighet til å tilby en innsynsrapport som lar oss dele med brukerne det fullstendige bildet over forespørslene vi mottar fra myndigheter, og om hvordan vi svarer. Vi oppfordrer den amerikanske regjeringen til å gjøre dette mulig ved å tillate bedrifter å inkludere informasjon om størrelsen og omfanget av nasjonale sikkerhetsforespørsler som vi mottar, og ser fram til å publisere en rapport som inkluderer denne informasjonen, skriver Ullyot.

Stopwatching.us

Mozilla, EFF og W3C er eksempler på en mengde organisasjoner og webaktører som har gått sammen om å etablere nettstedet Stopwatching.us hvor man kan undertegne et opprop mot overvåkningen som gjøres av blant annet NSA. I oppropet, som er rettet mot den amerikanske kongressen, heter det at overvåkningen, dersom den faktisk skjer, er et overveldende misbruk av våre grunnleggende rettigheter. Det kreves at alle detaljer om overvåkningen må legges på bordet, og at de offentlige tjenestepersoner som står bak den, stilles til ansvar.

    Les også:

Les mer om: