Vil ha sterkere sikkerhet rundt nettsamfunn

Nasjonal sikkerhets-myndighet gir oppskrift på hvordan sikkerheten rundt nettsamfunn kan bli bedre.

Vil ha sterkere sikkerhet rundt nettsamfunn

Nasjonal sikkerhets-myndighet gir oppskrift på hvordan sikkerheten rundt nettsamfunn kan bli bedre.

Bruk av nettsamfunn som Facebook har økt kraftig det siste året. Samtidig har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sett at sikkerhetsgradert informasjon er blitt lagt ut på nett.

NSM gir derfor i dag ut et temahefte

om sikkerheten rundt nettsamfunn som Facebook.

- Det er et stort behov for å øke sikkerhetsbevisstheten rundt de nye nettsamfunnene, sier fungerende direktør i NSM, Geir Samuelsen.

Etter å ha sett flere eksempler fant NSM det nødvendig å gå ut og advare mot dette både i media og foredrag.

Ansatte som jobber med sikkerhetsgradert informasjon har det siste året gjort seg synlige for potensielle trusselaktører. Det kan være alt fra kriminelle til fremmede lands etterretningsorganisasjoner.

- Vi vet at disse bruker Internett aktivt for å samle inn informasjon. Det kan dreie seg om alt fra spionasje mot forsvarssektoren til ID-tyveri, sier Samuelsen.

I temaheftet oppfordrer NSM også ledere av virksomheter til å ta ansvar, og øke sikkerhetsbevisstheten om nettsamfunn i organisasjonen.

- Vårt viktigste budskap er at folk tenker seg om en gang ekstra før de legger ut informasjon om seg selv eller sin arbeidsgiver på nettsamfunn, sier Geir Samuelsen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat under Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, og arbeider forebyggende for å beskytte Norge og norske interesser mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger.

Til toppen