Vil ha strålemerking på mobiltelefon

Barn er mer følsomme for mobilstråling. Nå vil barneombudet ha merkeordning for alle mobiltelefoner.

Vil ha strålemerking på mobiltelefon

Barn er mer følsomme for mobilstråling. Nå vil barneombudet ha merkeordning for alle mobiltelefoner.

Når en mobiltelefon holdes inntil kroppen, vil energi fra radiobølgene bli absorbert. Denne strålingen måles som SAR (specific Absorbation Rate). Norge følger EUs grenseverdi for SAR på 2 watt per kilo.

Men barn er mer følsomme for mobilstråling, og er dessuten storforbrukere av mobiltelefon. I dag har nærmest alle 12-åringer egen mobil, og de nyeste tallene fra Opinionen viser at helt ned i hvert tiende barn i aldersgruppen 5 til 6 år, har fått sin egen mobiltelefon.

Ifølge Aftenposten sendte barneombudet Rediar Hjermann denne uken et brev til Samferdselsministeren Liv Signe Navarsete med spørsmål om norske myndigheter kan være pådrivere for at det innføres en tvungenn merkeordning på alle mobiltelefoner.

Barneombudet tok opp spørsmålet første gang i 2005, og siden den gang har saken vært sendt på rundtur mellom departementer og etater. Ingen har sett på dette som sitt bord.

Til toppen