Vil ha strengere lov mot telefonsalg

Forbrukerombudet vil ha sterkere restriksjoner mot telefonsalg og reklame i ny lov.

Vil ha strengere lov mot telefonsalg

Forbrukerombudet vil ha sterkere restriksjoner mot telefonsalg og reklame i ny lov.

På fredag ble forslaget til ny markedsføringslov lagt fram i statsråd. Blant kravene til den nye loven er forbud mot telefonsalg.

Hver dag mottar Forbrukerombudet henvendelser fra forbrukere som opplever problemer med telefonsalg. Mange er irriterte over at de blir ringt opp av selgere til tross for at de har reservert seg mot telefonsalg, andre opplever telefonsalg som skremmende fordi selgerne er aggressive eller fordi de mottar stumme oppringninger. Det er også mange som opplever både praktiske og økonomiske problemer fordi de får tilsendt varer med krav om betaling selv om de ikke har bestilt noe.

Forbrukerombudet mener det bør kun være tillatt å ringe dem som på forhånd har gitt samtykke til å motta slike samtaler.

I tillegg ønsker Forbrukerombudet en ja-takk ordning for uadressert reklame. I dag har forbrukerne en rett til å reservere seg mot uadressert reklame, men forbrukere får likevel uadressert reklame. Spesielt er det et problem i bygårder hvor reklamen distribueres på dørmatten.

Den nye loven vil endre disse reglene, slik at det bare kan distribueres reklame til de som aktivt sier ja takk til reklame.

Forbrukerombudet mener også at den nye loven bør ha egne regler om barn og reklame. I dag er det de generelle reglene i markedsføringsloven som gjelder også for reklame til barn, men slik at loven tolkes strengere når reklamen er rettet til barn eller når barn eksponeres for reklamen.

Spesielt viktig er det at det innføres et uttrykkelig forbud mot direktereklame til barn. Mange barn har mobiltelefoner, og gjennom denne kan de utsettes for telefonsalg og reklame på sms eller mms. Barna oppfordres gjerne selv til å spre reklamen via sms gjennom såkalte «tips en venn»-funksjoner.

Til toppen