Vil ha teleradiologi ut i distriktene

Telemedisin skal få fart på behandling av pasienter utenfor sykehusene.

Fjerntolking av røntgenbilder sparer pasientene for bomturer inn til sykehus. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.
Fjerntolking av røntgenbilder sparer pasientene for bomturer inn til sykehus. Foto: Jan Fredrik Frantzen, NST.

Telemedisin skal få fart på behandling av pasienter utenfor sykehusene.

Anne Granstørm Ekeland ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har jobbet med teleradiologi i en årrekke. Hun har skrevet doktorgradsavhandling om temaet og ser en klar trend innen helsevesenet:

- Teleradiologi er i støtet nå, og tjenesten støtter opp om helseministerens visjon om at behandling skal foregå nærmest mulig der pasienten i utgangspunktet oppholder seg for å unngå unødvendige innleggelser på sykehus, sier hun til NST.

Ved å bruke teleradiologi kan man nyttiggjøre seg spesialistkunnskap og behandle flere skader lokalt, istedenfor å sende pasientene langt av gårde til et større sykehus for diagnostisering, forklarer hun.

Teleradiologi er digitale røntgenbilder som sendes fra en røntgenavdeling, over Norsk helsenett, til en radiolog for tolkning. Et alternativ er at institusjonene kan logge seg på røntgensystemene hos hverandre. Varianter av systemet har vært i drift siden oppstarten av slike sendinger mellom det gamle Regionsykehuset i Tromsø og Troms Militære sykehus på Setermoen i 1992.

Legekontoret i Åmot i Telemark er blant dem som har tatt i bruk teleradiologi. Vest-Telemark Blad forteller at det i løpet av 2009 skal installeres digitalt røntgenutstyr. Legekontoret fungerer som samlet legevakt for de tre kommunene Vinje, Tokke og Åmot i Telemark med 6.000 innbyggere.

- Målet vårt er å gi et bedre tilbud til våre innbyggere. Vi kan redusere på turer til sykehus og fremfor alt bomturer. En trenger et røntgenbilde for å være helt sikker på at det ikke er skade, forteller Ann Wraa, helsesjef i Vinje kommune.

Det kan spare mye reisetid spesielt ved jule- og påsketider. Da strømmer det folk til skianleggene i Rauland i Vinje. Flere skikjørere i bakken betyr flere skader, og jo flere som kan behandles lokalt jo mindre tid går bort i reising.

Fra 2009 er målet å gjøre disse helsetjenestene lokalt i samarbeid med spesialisthelsetjenesten:

  • Lysbehandling av pasienter med kroniske hudlidelser som psoriasis og eksem.
  • Gipsing og bandasjering etter skader.
  • Svangerskapsomsorg utført av jordmødre.
  • Nevropsykologisk testing utført av psykologer.
  • Praktisk gjennomføring av undersøkelser for hjerterytmeforstyrrelser, der spesialist tolker resultatet.
Til toppen