Vil ha tv-lisens på mobil

NRK vil utvide begrepet «tv» til å omfatte på PC og mobiltelefon, og kreve lisens fra flere.

NRK vil utvide begrepet «tv» til å omfatte på PC og mobiltelefon, og kreve lisens fra flere.

I dag kan stadig flere se fjernsyn på PC-en og mobiltelefonen. NRK mener det følgelig er behov for å utvide begrepet «fjernsynsmottaker», skriver Dagens Næringsliv.

NRKs forslag definerer alt som kan motta tv-signaler som fjernsynsapparat, og følgelig lisenspliktig. Inntekter fra tv-lisensen sikrer NRK inntekter på rundt 3,5 milliarder kroner i året. Slik lyder NRKs nye definisjon:

«Fjernsynssignaler uansett distribusjonsmåte, herunder analoge og /eller digitale distribusjonsnett så som kabelnett, satellitt, bakkesendernett, internett, mobiltelefonnett og liknende.»

NRK venter at Kulturdepartementet sender forslaget ut til høring. Medieselskapets advokat Ana Stokland sier man må sikre seg i forhold til den teknologiske utviklingen, og at det er stadig flere måter å motta tv-signaler på.

Dagens ordning innebærer at man må betale lisens dersom man har en videospiller med mottakerdel eller satellittmottaker. Har husholdningen bare PC-er med tv-kort, eller mobiltelefoner med mobil-tv, og verken vanlige tv-apparater eller videospillere, er det ingen lisensplikt. En lisens lar husholdningen ha så mange mottakere den vil. Den nye definisjonen vil med andre ord bare få følger for dem som kun ser tv på mobil eller PC.

I Forbrukerrådet venter underdirektør Terje Kili at departementet stopper NRKs forslag straks, og nekter å sende det på høring.

Til toppen