Vil ha Vil ha $1 for hver nettkunde for hver nettkunde

Australias største nettaktør har blitt saksøkt av landets største musikerorganisasjon. Organisasjonen krever vederlag av alle nettleverandører uavhengig av om deres kunder hører musikk over nett eller ikke.

Musikerorganisasjonen Australasian Performing Rights Association (APRA) krever et vederlag på rundt en dollar i året for hver nettbruker nettleverandørene har. Vederlaget skal betales fordi nettbrukerne har tilgang til opphavsrettslig beskyttet musikk.

APRA krever vederlaget uavhengig av hvor på Internett musikken befinner seg eller hvor mange som benytter seg av muligheten til å høre musikken.

Nå har organisasjonen saksøkt Australias største nettleverandør, Ozemail med krav om slikt vederlag, skriver TechWeb.

- Vi bestrider kravet. Det er ikke tale om å betale, sier Michael Word i Ozemail til nettmagasinet, og legger til at nettaktøren ikke gjør noe for å forårsake distribusjon av opphavsrettslig beskyttet musikk over Internett.

Vederlag bør derfor avtales mellom hver enkelt opphavsrettslige innehaver og den enkelte nettbruker, mener han. Stephanie Faulkner, APRAs advokat, er ikke enig.

- Det må være nettleverandørene som skal kreve inn vederlagene om ikke Internett skal bli et uregulert globalt område der ingen har kontroll, sier hun.

I august kom en oppsiktsvekkende kjennelse fra Australias høyesterett i en lignende sak. I kjennelsen ble landets største teleaktør, Telstra, dømt til å betale APRA vederlag for opphavsrettslig musikk som blir spilt over teleselskapets linjer som ventemusikk, til tross for at Telstra ikke har noen kontroll over om selskapets kunder spiller musikk over linjene.

Opphavsrettsorganisasjonen har blitt oppmuntret av denne seieren, og mener at saken mot nettleverandørene står sterkere etter Telstra-kjennelsen. Saken mellom Ozemail og APRA følges nå med interesse også utenfor Australia, fordi den kan sette presedens for lignende saker i andre land. Stephanie Faulkner sier til TechWeb at hun allerede har fått flere henvendelser fra søsterorganisasjoner i utlandet.

Til toppen