Vil hindre bruk av stjålne mobiltelefoner

Syv av de største mobilprodusentene vil gjøre designendringer for å hindre bruk av stjålne mobiltelefoner.

Syv av de største mobilprodusentene vil gjøre designendringer for å hindre bruk av stjålne mobiltelefoner.

Mobilprodusentene Nokia, Motorola, Siemens, Sony Ericsson, NEC, Panasonic og Sagem har undertegnet et initiativ for å hardkode de såkalte IMEI-kodene (International Mobile Equipment Identities) i kretsen på mobiltelefonene. I dag er det ofte mulig for kriminelle å endre disse kodene før telefonene videreselges. IMEI-kodene benyttes blant annet i forbindelse med operatørlåsene mange mobiloperatører benytter i forbindelse med subsidierte mobiltelefoner.

De hardkodete IMEI-kodene til mobiltelefoner som er blitt stjålet, skal legges i en internasjonal database. Mobiloperatører vil kunne bruke databasen som en svarteliste for å blokkere alle stjålne mobiltelefoner som kobles til deres nettverk.

Ifølge Associated Press har til nå 24 mobiloperatører meldt seg på dette initiativet.

Ifølge talsmann for GSM Association, Ian Volans, er det stadig mer som tyder på at mobiltelefontyverier begynner å bli en omfattende aktivitet innen internasjonal organisert kriminalitet. I Storbritannia, hvor en egen politienhet er blitt opprettet for å håndtere problemet, forteller offisielle tall at halvparten av all kriminalitet på gaten dreier seg om en mobiltelefon.

GSM Association oppfordrer sine mobiloperatørmedlemmer til å støtte initiativet.

- Så snart alle operatørene i et land tar ordningen i bruk, har man et godt middel for å avskrekke den tilfeldige tyv, sa Volans.

- Ved å spre ordningen til hele verden vil kunne være avskrekkende for den organiserte kriminaliteten.

Til toppen