Vil hugge opp Microsoft i tre

Den amerikanske avisen USA Today hevder at Justisdepartementet og delstatene som har saksøkt Microsoft er blitt enige: Kapp Microsoft opp i tre biter. Justisdepartementet avviser ikke påstandene.

Den amerikanske avisen USA Today hevder at Justisdepartementet og delstatene som har saksøkt Microsoft er blitt enige: Kapp Microsoft opp i tre biter. Justisdepartementet avviser ikke påstandene.

Ifølge den store avisen USA Today skal Justisdepartementet og de 19 statene i USA ha valgt øksen, ikke sandpapiret som virkemiddel etter å ha vunnet først runde i saken mot Microsoft. For etter at dommer Thomas Penfield Jackson i sin første kjennelse i saken avgjorde at Microsoft har brukt monopolmakt, har Justisdepartementet og delstatene forhandlet med Microsoft om en løsning.
Les om Microsoft-rettssaken:
Valget har trolig vært todelt - enten et sett kompliserte regler som skal begrense Microsofts makt over konkurrentene, eller en full deling av selskapet. Amerikanske medier mener at det mest oppsiktsvekkende med forslaget er at Justisdepartementet og de 19 delstatene har klart å bli enige om et felles forslag.


- Saken i USA Today er unøyaktig på mange måter og representerer ikke nøyaktig vårt standpunkt, sier Gina Talamona, informasjonsansvarlig i det amerikanske Justisdepartementet til nyhetstjenesten Cnet.

Med dette innrømmer hun at USA Today bare har bommet på detaljer i sin sak.

Modellene Justisdepartementet og delstatene har valgt har vært diskutert flittig tidligere, men Justisdepartementet går et hakk videre. I tillegg til å dele Microsoft i et selskap som eier operativsystemet og et som eier vanlig programvaren, vil Justisdepartementet også skille ut Microsofts mange Internett-tjenester i et eget selskap.

En faktor som kan ha ført til at Justisdepartementet og delstatene valgte de hardeste virkemidlene er forrige rettssak mot Microsoft, der selskapet ble dømt for å ha presset PC-leverandører til å kjøpe Windows-lisenser. Etter flere års krangling, er det fleste enige om at Microsoft stort sett vred seg unna og kunne fortsette som før. Justisdepartementet og delstatene ønsker å unngå at denne historien gjentar seg.

Dommen er heller kanskje ikke noen overraskelse når man ser på hva som skjedde når Standard Oil og Bell ble funnet skyldig i monopolvirksomhet. Selskapene ble ikke forsøkt styrt, men ble delt opp for å sikre varige vern mot deres makt.

Men delingen er bare et krav og forslag - nå skal dommeren og en jurist forhandle mellom Microsoft og Justisdepartementet sammen med de 19 delstatene. Hva som blir det endelige resultatet er et åpent spørsmål.

Til toppen