Vil ikke annullere Skype-oppkjøpet

Klage fra Cisco ble avvist.

Vil ikke annullere Skype-oppkjøpet
Skype-granskning med forstørrelsesglass. Bilde: PantherMedia og digi.no

EU-domstolens General Court har avvist en anke fra Cisco angående EU-kommisjonens godkjennelse av Microsofts oppkjøp av Skype.

Allerede i 2012 skal Cisco ha gjort det klart at formålet med klagen ikke først og fremst var å få annullert oppkjøpet. I stedet ønsket Cisco at EU-kommisjonen skulle ha inkludert betingelser for godkjennelsen som i større grad sikrer standardbasert interoperabilitet.

Cisco argumenterte med at de fusjonerte selskapene ville få en så dominerende rolle at interessen for samhandling med konkurrerende løsninger sannsynligvis ikke ville være til stede.

Ifølge en pressemelding EU-kommisjonen bekrefter domstolen at kommisjonen hadde rett i bedømmelsen av at Microsofts oppkjøp av Skype ikke i betydelig grad hindrer effektiv konkurranse i EØS. Heller ikke utviklingen av innovative produkter og tjenester settes i fare av oppkjøpet.

Det ble også vektlagt at mye av veksten innen dette markedet skjer innen smartmobiler og nettbrett, hvor verken Microsoft eller Skype har noen dominerende posisjon.

    Les også:

Les mer om: