Vil ikke bruke data i undervisningen

Det er ikke utstyr det skorter på lenger i skolene, men lærernes uvilje, viser ferske tall.

Det digitale kompetanseløftet i skolene krever at data skal være en av de fem ferdighetene, på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlig framføring.

Store tiltak og budsjettløft er blitt gitt skolene og til lærere som nå er utstyrt med sine egne bærbare PC-er og tilgang til bredbånd.

Men det er åpenbart ikke utstyret det skorter på. En fersk undersøkelse viser nå at det er lærere som sinker utviklingen. Nokså oppsiktvekkende viser undersøkelse at hele tre av fire lærere bruker ikke data i undervisningen.

En undersøkelse ved Unversitetet i Oslo, ITU monitor 2007, avdekker at bare 22 prosent av skolelederne mener at lærerne i deres skole har god kompetanse til å bruke digitale læremidler i undervisningen.

90 prosent av 7.-klassingene bruker data mindre enn fire timer i uken. På videregående første trinn er tallet falt til 39 prosent, noe som fortsatt regnes som en altfor stor andel.

Til toppen